Menu Podmiotowe menu ikonka

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa

  • 15 marca 2023

Przedmiot przetargu:

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
tel: 134656931
godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 13:00
e-mail: urzad@tyrawa.pl
strona internetowa: http://tyrawa.pl/
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/.
Zamawiający informuje, iż wszelkie dokumenty zamówienia będą również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego http://bip.tyrawa.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-284

Treść przetargu:

Określenie Przedmiotu Zamówienia:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2
Zamówienie obejmuje wykonanie w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”:
1) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 773 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
2) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1083 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
3) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 330 w miejscowości Tyrawa Wołoska
4) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1109 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
5) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 156/6 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
6) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1117 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
7) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 107 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
8) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1099 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
9) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 170/1 i 169/1 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
10) Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 1144/1 w miejscowości Tyrawa Wołoska,
11) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 1095, 1094, 1093, 1092, 1091 w miejscowości Rozpucie,
12) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 462/2 i 461 w miejscowości Rozpucie,
13) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 457 w miejscowości Rozpucie,
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie, Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa”
14) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 228 i 195 w miejscowości Rakowa,
15) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 239/1 w miejscowości Hołuczków,
16) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 67 w miejscowości Hołuczków,
17) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 221 i 291 w miejscowości Siemuszowa,
18) Przebudowę drogo gminnej dz. nr ew. 438 w miejscowości Siemuszowa.

Data otwarcia ofert: 2023-10-18 11:00:00
Data składania ofert: 2023-10-18 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2023-10-18 10:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Krystian Domaradzki 2023-03-15
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2023-03-15 15:14:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-03-15 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-14 11:43:13
Liczba wyświetleń: 436
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono datę otwarcia ofert
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono datę składania ofert
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono datę wpłacania wadium
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Dodano pliki
Michał Kocunik
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-14 11:43:14 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 13:18:24 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-16 12:53:14 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-11 08:45:23 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-06-07 14:09:03 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 11:19:43 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-03 13:36:43 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:28:02 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:22:38 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 14:16:37 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono przedmiot ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono treść ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:58:21 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:49:20 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:49:20 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:49:20 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 13:49:20 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:50:32 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:50:32 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:50:32 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:50:32 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:50:32 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:42:30 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:42:30 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:42:30 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:42:30 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:42:30 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:23:04 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:23:04 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:23:04 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:23:04 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:23:04 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 6 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 8 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik 2023_BZP 00137631_01.pdf Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik SWZ 15.03.2023.pdf Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 7 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 1 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 2 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 3 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 4 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-03-31 12:20:44 Dodano plik Zacznik nr 5 do SWZ.docx Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj