Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą

  • 13 marca 2023
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot przetargu:

specyfikacja warunków zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska 175
38-535 Tyrawa Wołoska

 
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa
Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu platformy ezamowienia: https://ezamowienia.gov.pl.
 
Nr referencyjny: IIiGG.271.8.2023.ED
Tyrawa Wołoska, 13.03.2023 r.

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Tyrawa Wołoska wraz z niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a w szczególności budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Tyrawie Wołoskiej.

Data otwarcia ofert: 2023-07-20 11:00:00
Data składania ofert: 2023-07-20 10:00:00
Data wpłaty wadium: 2023-07-20 10:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Dagmara Tomaszewska 2023-03-13
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2023-03-13 15:08:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-03-13 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-08-02 15:13:02
Liczba wyświetleń: 349
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował
2023-08-02 15:13:02 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu
Michał Kocunik
2023-08-02 15:13:02 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu
Michał Kocunik
2023-08-02 15:13:02 Dodano pliki
Michał Kocunik
2023-08-02 15:13:02 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-02 15:13:02 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-02 15:13:02 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 12:10:07 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 12:10:07 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 12:10:07 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-20 10:04:51 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-06-21 12:43:27 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-06-21 12:43:27 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-06-21 12:43:27 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-22 08:42:41 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono datę otwarcia ofert Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono datę składania ofert Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono datę wpłacania wadium Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono osobę publikującą przetarg Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Michał Kocunik Szukaj
2023-05-19 11:37:05 Dodano pliki Michał Kocunik Szukaj
2023-04-24 08:53:03 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-24 08:53:03 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-24 08:53:03 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 11:22:12 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 11:22:12 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 11:22:12 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:41:56 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:41:56 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono datę otwarcia ofert Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono datę składania ofert Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono datę wpłacania wadium Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:53 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Zmieniono tytuł ogłoszenia Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Zmieniono rodzaj przetargu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Zmieniono osobę publikującą przetarg Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:40:30 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik SWZ z 27 marca 2023 r. .docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik ogłoszenie z 27.03.2023.pdf Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik PFU_Tyrawa_Woloska.pdf Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik 2023_BZP 00133168_01.pdf Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik specyfikacja_warunkow_zamowienia.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zacznik nr 7 - umowa .docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_2a_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_3a_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_podwykonawcach.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_5_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzie....docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx Michał Kocunik Szukaj
2023-04-12 10:39:00 Dodano plik zalacznik_nr_8_wykaz_robot.docx Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj