Menu Podmiotowe menu ikonka

,,Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Rakowa" W ramach zadania budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Tyrawa Wołoska, Siemuszowa oraz Rakowa

  • 13 grudnia 2022

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w następującym zakresie:

 
        1/  Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania pn.Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Rakowa”:
 
Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 304/1, 291/2, 286/1, 285/7, 285/5, 284/1, 260/1,
282/1, 282/2, 281/2, 273/1, 272/1, 271/1, 270/1, 261/2, 261/1, 262/1, 260/2, 253, 218/3,
218/1, 245/1, 246/1, 243, 242/3, 215, 219/1, 219/2, 237/1, 238/1, 236/10, 236/12, 234/3, 223,
231, 233/1, 233/2, 226/1, 226/2, 225/3, 225/4 w m-ci Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska,
obejmuje swym zakresem:
• 36 szt. nowych stanowisk oświetleniowych wykonanych ze słupów
oświetleniowych stalowych h=8m,
• 7 szt. nowych stanowisk oświetleniowych wykonanych ze słupów wirowanych
typu E
• montaż szafy oświetleniowej SO-40/WO.
 
Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączonym          do SWZ projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz          przedmiarach robót.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Krystian Domaradzki 2022-11-30
Opublikował w BIP: Bożena Jasińska 2022-11-30 14:46:00
Liczba wyświetleń: 3150
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował
2022-12-23 11:02:28 Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty 23.12.2022.pdf

2022-12-15 11:36:51 Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf

2022-12-15 10:22:07 Dodano plik Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik Załącznik nr 2a oświadczenie art. 125 ust. 5 12.12.2022.docx

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik Załącznik nr 3 do SWZ 13.12.2022.doc

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik Załącznik nr 4 do SWZ.doc

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik Załącznik nr 5 do SWZ 13.12.2022.docx

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik Załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy 13.12.2022.docx

2022-12-13 13:28:24 Dodano plik zmiana SWZ 13.12.2022.pdf

2022-12-13 13:28:23 Dodano plik ogłoszenie o zmianie 13.12.2022.pdf

2022-12-13 13:28:23 Dodano plik SWZ - 13.12.2022.docx

2022-12-13 13:28:23 Dodano plik Załącznik nr 1 do SWZ 13.12.2022.doc

2022-12-13 13:28:23 Dodano plik Załącznik nr 2 oświadczenie art. 125 ust. 1 13.12.2022.docx

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik dokumentacja 02.12.2022.zip

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.12.2022.pdf

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik Oświeltenie drogowe w m-ci Rakowa - kosztorys ofertowy 02.12.2022.pdf

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik Oświetlenie drogowe w m-ci Rakowa - przedmiar 02.12.2022.pdf

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik SWZ - 02.12.2022.docx

2022-12-02 12:51:15 Dodano plik zmiana treści SWZ 02.12.2022.pdf

2022-11-30 14:47:43 Dodano plik Załącznik nr 2a oświadczenie art. 125 ust. 5.docx

2022-11-30 14:47:43 Dodano plik Załącznik nr 3 do SWZ.doc

2022-11-30 14:47:43 Dodano plik Załącznik nr 4 do SWZ.doc

2022-11-30 14:47:43 Dodano plik Załącznik nr 5 do SWZ.docx

2022-11-30 14:47:43 Dodano plik Załącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.docx

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik dokumentacja.zip

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik Oświeltenie drogowe w m-ci Rakowa - kosztorys ofertowy.pdf

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik Oświeltenie drogowe w m-ci Rakowa - przedmiar robót.pdf

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik SWZ - 30.11.2022.docx

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik Załącznik nr 1 do SWZ.doc

2022-11-30 14:47:42 Dodano plik Załącznik nr 2 oświadczenie art. 125 ust. 1.docx

        Porównaj