Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzona przez Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

 

Podstawa prawna

·                    art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2211),

·                    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej, pokój nr 15,

38-535 Tyrawa Wołoska 175

 

Termin realizacji sprawy

W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy
w Tyrawie Wołoskiej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej

38-535 Tyrawa Wołoska 175

Osoba do kontaktu: Marian Kurasz – Sekretarz Gminy

Pok. nr 14, tel. 13 46 56933

 

Druki do pobrania

1.                  Wniosek o wpis do ewidencji.

2.                  Opis obiektu.

3.                  Oświadczenie.

4.                  Zgłoszenie zmiany wpisu.

5.                  Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Przejdź do wpisu
Powrót