Menu Podmiotowe menu ikonka

Księga rejestrowa instytucji kultury

  •  

Księga rejestrowa instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tyrawa Wołoska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

-otwarty dostęp do rejestru;

-wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek.

2. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze,
o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Przejdź do wpisu
Powrót