Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej

Miarecki Zdzisław - Przewodniczący

Bilański Jan - Członek

Janusz Nitka - Członek  

Przejdź do wpisu

Komisji ds. Społecznych

  •  

Komisji ds. Społecznych 


Kęska Arkadiusz - Przewodniczący

Sowa Bernardyna - Członek

Miarecki Zdzisław - Członek

Nemś Władysław - Członek

 

Przejdź do wpisu
  •  

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

 

Grzegorz Jasiński - Przewodniczący

Maciej Batorski - Członek

Jan Bilański - Członek

Dariusz Wołoszyn -  Członek

 

Przejdź do wpisu

Lista Radnych

  •  

Przew. Rady Bodnar Zenon
Z-ca Przew. Rady Kęska Arkadiusz
Z-ca Przew. Rady Sowa Bernardyna
Radny Batorski Maciej
Radny Bilański Rafał
Radny Bilański Jan
Radny Burzyński Ryszard  
Radny Darosz Eugeniusz
Radny Jasiński Grzegorz
Radny Kozłowski Mirosław
Radny Miarecki Zdzisław
Radny Nemś Władysław
Radny Nitka Janusz
Radny Pazera Jan
Radny Wołoszyn Dariusz
 

Przejdź do wpisu
Powrót