Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) osiągnięte w 2022 roku przez Gminę Tyrawa Wołoska poziomy odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odpadów kształtowały się następująco:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych– 43,78 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%

Przejdź do wpisu
  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) osiągnięte w 2021 roku przez Gminę Tyrawa Wołoska poziomy odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odpadów kształtowały się następująco:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wyselekcjonowanych: szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier – 37,28 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowalnych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne  – 22,23 %

Przejdź do wpisu
  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) osiągnięte w 2020 roku przez Gminę Tyrawa Wołoska poziomy odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odpadów ukształtowały się następująco:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wyselekcjonowanych: szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier – 41,07 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 0%

Przejdź do wpisu
  •  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) osiągnięte w 2019 roku przez Gminę Tyrawa Wołoska poziomy odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odpadów kształtowały się następująco:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wyselekcjonowanych: szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier – 35,99 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych – 0%

Przejdź do wpisu
Powrót