Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Wzory  informacji  i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019r.

 
1.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz.U. 2019 poz. 1105)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105.pdf
 
2.  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)
 
3.      
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)
 
 
 
Formularze dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Przejdź do wpisu

Informacje

  •  

Przejdź do wpisu

Uchwały Podatkowe

Przejdź do wpisu

Deklaracje

  •  

Przejdź do wpisu
Powrót