Menu Podmiotowe menu ikonka

informacja

Przejdź do wpisu
  •  

Święto Edukacji w świetlicy „Mrówka”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Świetlicy „Mrówka” odbyło się uroczyste spotkanie. Oprócz wychowawców świetlicy i nauczycielek uczestniczyli w nim rodzice dzieci oraz zaproszeni gości.
Spotkanie ubarwił program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierownictwem Pani Bożeny Bobyk – kierownik GOK.
Za wszystkie życzenia i miłe słowa podziękowała kierownik Świetlicy Bernarda Zwierzyńska oraz nauczycielka Anna Marciniuk. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

Przejdź do wpisu

Św. Mikołaj w Świetlicy

  •  

Św. Mikołaj w Świetlicy
5 grudnia Świetlicę „Mrówka” niespodziewanie odwiedził św. Mikołaj. Dzieci wierszem i piosenkami powitały miłego gościa. Zapewniały też, że były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Mikołaj obdarował wszystkich. Sam też otrzymał prezenty od dzieci, które wiedzą, że radość płynie nie tylko z otrzymywania prezentów, ale też z obdarowywania innych.
 

Przejdź do wpisu

Dzień Seniora

  •  

Dzień Seniora
Wychowankowie Świetlicy „Mrówka” wzięli udział w gminnej uroczystości z okazji „Dnia Seniora”. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym przypomniały najstarszym mieszkańcom ich młodość, a jednocześnie przekonywały że „jesień życia” też może być piękna.
 

Przejdź do wpisu

Wycieczka do teatru w Rzeszowie

  •  

Wycieczka do teatru w Rzeszowie
26 września wychowankowie świetlicy „Mrówka”  uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Głównym celem wycieczki była premiera spektaklu pt. „Bambusowa księżniczka” w Teatrze „Maska”. Po obejrzeniu spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach teatralnych w muzeum lalek. Poznały zasady i metody pracy aktorów z różnymi typami lalek, próbowały swoich sił w poruszaniu marionetkami, kukułkami pacynkami. W drodze powrotnej zorganizowany był spacer przez centrum starówki Rzeszowa, a później obiad w zajeździe „Stary Młyn”. Znajduje się tam bardzo interesująca kolekcja dawnych narzędzi, urządzeń i sprzętów gospodarskich. O ich przeznaczeniu działaniu opowiedziała wych. B. Zwierzyńska. Dla dzieci była to dodatkowa, ciekawa lekcja historii.
 

Przejdź do wpisu

Świetlica „Mrówka” żegna wakacje!

  •  

Świetlica  „Mrówka” żegna wakacje!
 
31 sierpnia 2017 roku w Tyrawie Wołoskiej odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Pożegnanie wakacji”.  W pikniku uczestniczyli wychowankowi świetlicy „Mrówka, ich rodziny, przyjaciele i zaproszeni goście.
Były tańce, zabawy w amfiteatrze, pieczenie kiełbasek przy ognisku, jak również gry i zabawy ruchowe na pobliskim boisku.
Czyli dla każdego coś dobrego!
Kierownik Świetlicy „Mrówka” serdecznie dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za pomoc w organizacji imprezy.

 

Przejdź do wpisu
  •  

Uroczyste otwarcie Świetlicy „Mrówka”
27 czerwca 2017 r. w Tyrawie  Wołoskiej w nowo wyremontowanej sali w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy „Mrówka” – Placówki Wsparcia Dziennego, powstałej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
W uroczystości wzięli udział:
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pan Jan Chowaniec
Przewodniczący Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska
Sekretarz Urzędu Gminy Pan Marian Kurasz
Skarbnik Gminy Pani Barbara Biskup-Nitka
Ks. Proboszcz Jan Bober
Dyrektor Zespołu Szkół Pani Lucyna Wota
Kierownik GOPS Pani Krystyna Kuzicka
Obecni byli również:
Pani Ewa Sieradzka Kierownik Projektu i Pani Bożena Bobyk  Koordynator Projektu.
W uroczystości uczestniczyli także rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy. Zgromadzonych gości powitała kierownik świetlicy Pani Bernarda Zwierzyńska.
Na początku wystąpiły dzieci w inscenizacji pt. „Przygody Mrówki Tyrawki”, opowiadającej o przybyciu do Tyrawy literackiej bohaterki – założycielki świetlicy. Przemówienia wygłosili Wójt Gminy Pan Jan Chowaniec i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Rudkowska. Uroczystego poświęcenia świetlicy dokonał ks. Proboszcz Jan Bober.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dzieci piosenką podziękowały wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placówki. Wręczyły też zasłużonym pamiątkowe, symboliczne laurki. W dalszej części spotkania przewidziano słodki poczęstunek, wspólne rozmowy, oglądanie wystawy prac dzieci. Obecni na spotkaniu uznali, iż placówka tego typu jest potrzebna, życzyli dzieciom i wychowawcy sukcesów i owocnej pracy.

Przejdź do wpisu
  •  


        
  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza mieszkańców gminy, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w tym świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku rodzicielskiego do udziału w projekcie pn. Świetlica „Mrówka”. Celem projektu jest udział dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w formie świetlicy.
Świetlica  funkcjonować będzie 4 godz. dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w   sali przy Urzędzie Gminy, po zajęciach szkolnych. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci w wieku 7-13 lat. Placówka zapewni dziecku opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Dzieci uczęszczające do placówki będą miały zapewniony poczęstunek.
W ramach swojej działalności placówka będzie prowadzić zajęcia rozwijające, tj.:
* zajęcia z języka angielskiego
*zajęcia matematyczne
*warsztaty edukacyjne z zakresu kultury i sztuki
*wyjazdy integracyjno-naukowe
Ponadto zaplanowane są formy wsparcia rodzinnego, w tym prawnego dla rodziców.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska u Pani Krystyny Darosz.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 


        
  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza mieszkańców gminy, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w tym świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku rodzicielskiego do udziału w projekcie pn. Świetlica „Mrówka”. Celem projektu jest udział dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w formie świetlicy.
Świetlica  funkcjonować będzie 4 godz. dziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w   sali przy Urzędzie Gminy, po zajęciach szkolnych. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci w wieku 7-13 lat. Placówka zapewni dziecku opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Dzieci uczęszczające do placówki będą miały zapewniony poczęstunek.
W ramach swojej działalności placówka będzie prowadzić zajęcia rozwijające, tj.:
* zajęcia z języka angielskiego
*zajęcia matematyczne
*warsztaty edukacyjne z zakresu kultury i sztuki
*wyjazdy integracyjno-naukowe
Ponadto zaplanowane są formy wsparcia rodzinnego, w tym prawnego dla rodziców.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska u Pani Krystyny Darosz.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.


 

Przejdź do wpisu

Projekt pn. Świetlica "Mrówka"

  •  


Gmina Tyrawa Wołoska realizuje Projekt pod tytułem Świetlica "Mrówka" współófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa.

 

Przejdź do wpisu
Powrót