Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapraszam na LIV sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LIV sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 27 listopada 2023 r. /poniedziałek/  o godz.  16.00  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr LIII/23).
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
5.    Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.    Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
13.    Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
14.    Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 
15.    Zakończenie sesji.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

 

 

 


Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Joanna Szylak 2023-11-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-11-20 15:24:03
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-11-20 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-11-20 15:37:17
Liczba wyświetleń: 32
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-20 15:37:17 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-11-20 15:24:03 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj