Menu Podmiotowe menu ikonka

XLVIII/250/2023

Uchwała nr XLVIII/250/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie utworzenia

Bieszczadzkiego Związku Powiatów i  Gmin Pogranicza

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 40) art. 12 pkt 8 lit. f, art. 65 i art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się utworzyć wraz z gminami: Bircza, Bukowsko, Ustrzyki Dolne, Lesko, Zagórz, Komańcza, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska, Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska oraz Powiatem Sanockim, Powiatem Leskim i Powiatem Bieszczadzkim, Bieszczadzki Związek Powiatów i  Gmin Pogranicza.

 

 § 2

 

Zadania Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza oraz jego szczegółową organizację i zasady funkcjonowania określi statut w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą, uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-19 09:52:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-04-19 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-19 09:49:21
Liczba wyświetleń: 43
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-19 09:52:47 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj