Menu Podmiotowe menu ikonka

XLVIII/249/2023

UCHWAŁA Nr  XLVIII/249/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226- 232 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późń. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 

Zmienia się uchwałę Nr XLV/235/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31.01.2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026 w ten sposób, że:

-       w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

                                                

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Tyrawa Wołoska

 

Stanisław Chabko

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-19 09:45:51
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-04-19 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-19 09:42:49
Liczba wyświetleń: 76
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-19 09:45:51 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj