Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18

UCHWAŁA Nr XXXVII/202/18

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §3 ust.1 lit. b i §9 ust.1 uchwały Nr XXVI/160/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tyrawa Wołoska oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,  RADA GMINY

 

uchwala, co następuje:

                                                              

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Tyrawa Wołoska od Pana Jerzego Śląskiego, na podstawie umowy darowizny, prawa własności nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 177/6 o powierzchni 0,0020ha, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska gmina Tyrawa Wołoska.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Biskup Nitka 2018-05-30
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:47:37
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:47:37
Liczba wyświetleń: 2324
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:47:37 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj