Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXIX/209/2018

Uchwała Nr XXXIX/209/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska


Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się kierunki działania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska polegające na:

1)      Powołaniu stałej Komisji w sprawie odbioru prac związanych z budową, remontem lub przebudową dróg gminnych.

2)      Komisja w sprawie odbioru prac powinna uwzględniać: przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru, pracownika Urzędu Gminy, sołtysa z danej miejscowości na której zostało wykonane dane zadanie oraz przedstawiciela komisji rewizyjnej.

  1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do przedstawiania Radzie Gminy Tyrawa Wołoska  sprawozdania z realizacji uchwały do 31.07.2018 r.

 § 2

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-09
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:06:39
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:06:39
Liczba wyświetleń: 2335
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:06:39 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj