Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm. )

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie projekt podziału Powiatu Sanockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-07-09
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 10:59:41
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 10:59:41
Liczba wyświetleń: 2334
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 10:59:41 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj