Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17

UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.” a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie następującej nieruchomości:
działki oznaczonej numerem 115 o powierzchni 0,04 ha wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, położonej w miejscowości Rozpucie, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00034269/0.
§ 2
Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2017-12-28
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:42:14
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:42:14
Liczba wyświetleń: 2325
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:42:14 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj