Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn.zm.), art. 226, 229, 231, 232 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zmiany w budżecie poprzez przesunięcie z działu 750, rozdz. 75020 do działu 851, rozdz. 85154 wsparcia finansowego na przebudowę i modernizację budynku placówki  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku,
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych
 
Szczegółowy podział stanowi tabela Nr 1 wydatków.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
  1. Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej. 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Zofia Rudkowska 2017-12-05
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-02-15 10:18:06
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-02-15 10:18:06
Liczba wyświetleń: 2326
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-02-15 10:18:06 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj