Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA Nr XLI/213/2018

UCHWAŁA Nr XLI/213/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska,
na wniosek Wójta Gminy,
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Panią Dorotę Czuryło na stanowisko Skarbnika Gminy Tyrawa Wołoska z dniem 28 września 2018 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Zofia Rudkowska

Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2018-09-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2018-10-04 11:23:19
Modyfikował: Michał Kocunik 2018-10-04 11:23:19
Liczba wyświetleń: 2331
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-10-04 11:23:19 utworzo dokument Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj