Menu Podmiotowe menu ikonka

Poprawa efektywności energetycznej

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.
 
Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:
 

 1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. poz. 1459 z późn. zm.);
 5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2008r. poz. 631).

Gmina Tyrawa Wołoska realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

 • montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska” (2021 r.);
 • modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie (2019, 2020, 2021);
 • wymianę źródła ciepła w dwóch lokalach komunalnych (2021 r.);
 • wymianę pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej (2021);
 • wymianę stolarki okiennej w lokalu nr 2 Rozpucie (2021 r.);
 • wymianę drzwi wewnętrznych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki drzwiowej wraz z obróbką tynkarską w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (2020 r.);
 • wymiana stolarki drzwiowej Rakowa 50 (2019 r.);
 • wymianę pieca gazowego w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej (2018 r.)
 • montaż paneli fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej (2017 r.);

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Dagmara Tomaszewska 2022-05-18
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2022-05-18 14:40:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2022-05-18 14:39:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-08-24 11:22:25
Liczba wyświetleń: 888
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-24 11:22:25 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-24 11:22:25 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-08-24 11:22:25 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-05-18 14:41:10 Utworzono treść Michał Kocunik Szukaj
        Porównaj