Menu Podmiotowe menu ikonka

Podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka

oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających ww. odpady:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej 

działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

 1.

„OSAK” Marcin Osmyk

ul. Armii Krajowej 42
36-030 Błażowa

folia odpadowa, sznurek,

798-491-716

(017)-229-70-23

 2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

opony rolnicze

 (014) 681-89-89

 

 

Podmioty zbierające  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Olszanicy

(poniedziałek – piątek w godz. 8 – 15)

 TRANSPRZET Sp. z o.o., Sp. k.

Adres: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

tel. 134646001, fax. 134646002

e-mail: biuro@transprzet.pl

 

2. Zbiórka objazdowa zgodnie z harmonogramem (dwa razy w roku: maj, listopad)

 TRANSPRZĘT Sp. z o.o Sp. k.

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

tel. 134646001, fax. 134646002

e-mail: biuro@transprzet.pl

 

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Ewa Dudka 2021-02-08
Opublikował w BIP: 2021-02-08 16:19:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2021-02-08 16:18:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-29 08:57:38
Liczba wyświetleń: 1489
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-29 08:57:38 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-29 08:57:38 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-09-29 08:57:38 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-02-08 16:23:07 Aktualizacja Szukaj
2021-02-08 16:23:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Szukaj
2021-02-08 16:19:02 Utworzono treść Szukaj
        Porównaj