Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

  38-535 Tyrawa  Wołoska 175

IIiGG.6733.1.13.2023.DTS

Tyrawa Wołoska, 2023.11.09

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2023r. r. poz. 977 z późn. zm), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, iż:

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki,  woj. podkarpackie”  na dz. nr ew.: 239/1, 171, 241, 242, 265, 303 w m. Hołuczków, Gmina Tyrawa Wołoska,

 w dniu 09.11.2023 r. Wójt Gminy Tyrawa Wołoska wydał Decyzję nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
oraz dokumentacją sprawy w Referacie Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 38-535 Tyrawa Wołoska 175, pokój nr 26, w godzinach pracy Urzędu.

 

WÓJT

GMINY TYRAWA WOŁOSKA

Teresa Brzeżawska-Juszczak

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Dagmara Tomaszewska 2023-11-09
Opublikował w BIP: Bożena Jasińska 2023-11-10 10:53:02
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2023-11-09 00:00:00
Modyfikował: Bożena Jasińska 2023-11-10 10:56:03
Liczba wyświetleń: 28
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-10 10:53:02 Dodano dokument Bożena Jasińska Szukaj
        Porównaj