Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania

WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

                                  Tyrawa Wołoska, dnia 13.11.2023r.

38-535 Tyrawa  Wołoska 175

IIiGG.6733.2.2.2023.DTS

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08.11.2023 r. na wniosek Gminy Tyrawa  Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Wołoska” na dz. nr ew.: 76/1, 76/2, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 107, 108/2, 109/2, 110, 111, 112/2, 113/2, 114/2, 115/2, 116/2, 119, 120, 118/,1, 118/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/3, 123/4, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1,  141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150/1, 150/3, 150/4, 151/1, 151/3, 151/4, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 167/1, 167/2, 168, 169/1, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 170/1, 170/3, 171/1, 171/3, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 176, 177/4, 177/6, 177/7, 178, 183, 184, 186/3, 186/4, 190, 192/1, 192/4, 198/1, 198/8, 198/9, 198/11, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 205/1, 205/2, 206/1, 206/3, 227, 280, 285/4, 292/3, 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 299/5, 299/6, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/3, 318/4, 319/1, 319/2, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/3, 332/4, 332/5, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 336, 337, 338/1, 338/2, 339, 341, 342/3, 342/4, 342/5, 342/7, 342/11, 342/12, 342/13, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 358, 412, 413, 479, 480/1, 480/2, 482, 485, 486, 488, 491/1, 491/2, 492/1, 493, 496, 501/2, 501/3, 502/1, 502/2, 503, 504, 506, 573/1, 573/2, 574, 600/2, 600/4, 600/5, 601/1, 601/2, 602/1, 602/4, 603/1, 603/2, 605, 606/2, 607/4, 617/1, 617/8, 654/2, 654/3, 654/4, 691, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 715, 716/1, 716/2, 716/3, 717, 858/2, 858/3, 858/4, 859/1, 859/2, 859/4, 859/5, 859/6, 859/7, 859/8, 859/9, 859/10, 860/1, 860/2, 861, 862, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877/4, 877/5, 877/6, 878/1, 878/2, 879/1, 879/2, 880, 887, 888/4, 896/3, 897/1, 897/2, 899, 901, 911, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926, 927, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087/1, 1087/4, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093/6, 1093/8, 1098/2, 1099, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1152, 1153, 1161, 1177/2, 1177/3, 1177/4, 1182/1 m. Tyrawa Wołoska – Gmina Tyrawa Wołoska..

Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26. 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

Teresa Brzeżawska-Juszczak


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Teresa Brzeżwska-Juszczak 2023-11-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-11-14 08:16:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-11-13 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-11-14 08:16:04
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-14 08:16:05 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj