Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/269/2023

UCHWAŁA NR LI/269/2023

Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Tyrawa Wołoska  oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza

 

Na podstawie art.70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 poz. 3555),

 

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej,

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

1.      Wyznacza się dodatkowego przedstawiciela Gminy Tyrawa Wołoska w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza z siedzibą w Lesku w osobie Pana Bartosza Nitki  – Radnego Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej.

2.      Wyznacza się Panią Elżbietę Dytko na zastępcę osoby, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-09-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-11 12:20:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-09-11 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-11 12:17:35
Liczba wyświetleń: 56
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 12:20:49 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj