Menu Podmiotowe menu ikonka

LI/267/2023

UCHWAŁA Nr LI/267/2023

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego:

„Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

 uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Tyrawa Wołoska do realizacji projektu zintegrowanego pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” (LIFE PODKARPACKIE) realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu (LIFE).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
Joanna Marzena Szylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Powyższy program finansowany jest w 60% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 35% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe 5%
to wkład własny beneficjenta – ok. 44.200, 00 zł na okres 6 lat. Budżet całego projektu realizowanego przez Podkarpacie miałby wynosić ok. 23 mln euro czyli 115 mln zł. Planowany czas trwania projektu to okres 10 lat, czyli od stycznia 2024 roku do stycznia 2033 roku.

 

Celem projektu life podkarpackie jest wdrażanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Urszula Wisłocka 2023-09-04
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-11 12:14:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2023-09-11 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-09-11 12:12:00
Liczba wyświetleń: 56
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 12:14:47 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj