Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje Nieudostępnione

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa, pokój 002). Udostępnianie informacji publicznej następuje również poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w Kancelarii Starostwa, pokój 002). Udostępnianie informacji publicznej następuje również poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Michał Kocunik 2009-03-02
Opublikował w BIP: Michał Kocunik 2009-03-02 11:18:36
Liczba wyświetleń: 5815
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj