Menu Podmiotowe menu ikonka

Czyste powietrze

Nie truj siebie i innych! - Piec w domu nie jest spalarnią odpadów. Wrzucanie do niego śmieci powoduje, że powstają szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska zanieczyszczenia.

Zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że powstają coraz większe ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i środowiskowym.
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najczęściej spalaniu ulegają odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne - plastik, folia; metal- puszki po napojach, stare umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich itp.).
Najgorsze skutki - przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pampersów. Podczas spalania w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami.
DIOKSYNY TO TOKSYCZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE OBCE ŻYWYM ORGANIZMOM DOSTAJĄCE SIĘ DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ CZŁOWIEKA LUB Z ODPADAMI, TAKŻE GAZAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS SPALANIA. Zawierają:

 • - Pył (suchy)
 • - Związki oznaczone jako węgiel całkowity
 • - Tlenek węgla
 • - Nieorganiczne związki chloru
 • - Nieorganiczne związki fluoru
 • - Tlenki azotu
 • - Dwutlenek siarki
 • - Metale ciężki zaliczane do I grupy ( kadm, rtęć, tytan), II grupy ( arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów , chrom)

Specjaliści od ochrony środowiska apelują, by selekcjonować odpady, by mogły trafić tam, gdzie zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający ludziom i środowisku np. do spalarni. Spalanie w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach od około 200 do 500 stopni Celsjusza, a spaliny nie są oczyszczane i to jest zasadnicza różnica pomiędzy paleniskiem domowym a Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. A to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu w przydomowych instalacjach grzewczych.
W ZTPOK termiczne przekształcanie przebiega przy temperaturach około 1000 do 1200 stopni Celsjusza, a spaliny muszą przez co najmniej 2 sekundy posiadać temperaturę co najmniej 850 stopni Celsjusza. Pamiętać należy również o ciągłym kontrolowaniu procesu termicznego przekształcania odpadów przy braku jakiejkolwiek kontroli w paleniskach domowych. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów są wyposażone w systemy oczyszczania spalin, w których redukowane są: pyły, tlenki azotu, kwaśne zanieczyszczenia, metale ciężkie, dioksyny, furany, itd., emitowane przez komin spaliny są monitorowane, a normy emisyjne dla ZTPOK bardzo restrykcyjne.
Drugie życie tworzyw sztucznych
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Nie truj siebie i innych! - Piec w domu nie jest spalarnią odpadów. Wrzucanie do niego śmieci powoduje, że powstają szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska zanieczyszczenia.

Zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że powstają coraz większe ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i środowiskowym.
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najczęściej spalaniu ulegają odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne - plastik, folia; metal- puszki po napojach, stare umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich itp.).
Najgorsze skutki - przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pampersów. Podczas spalania w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami.
DIOKSYNY TO TOKSYCZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE OBCE ŻYWYM ORGANIZMOM DOSTAJĄCE SIĘ DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ CZŁOWIEKA LUB Z ODPADAMI, TAKŻE GAZAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS SPALANIA. Zawierają:

 • - Pył (suchy)
 • - Związki oznaczone jako węgiel całkowity
 • - Tlenek węgla
 • - Nieorganiczne związki chloru
 • - Nieorganiczne związki fluoru
 • - Tlenki azotu
 • - Dwutlenek siarki
 • - Metale ciężki zaliczane do I grupy ( kadm, rtęć, tytan), II grupy ( arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów , chrom)

Specjaliści od ochrony środowiska apelują, by selekcjonować odpady, by mogły trafić tam, gdzie zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający ludziom i środowisku np. do spalarni. Spalanie w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach od około 200 do 500 stopni Celsjusza, a spaliny nie są oczyszczane i to jest zasadnicza różnica pomiędzy paleniskiem domowym a Zakładem Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. A to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu w przydomowych instalacjach grzewczych.
W ZTPOK termiczne przekształcanie przebiega przy temperaturach około 1000 do 1200 stopni Celsjusza, a spaliny muszą przez co najmniej 2 sekundy posiadać temperaturę co najmniej 850 stopni Celsjusza. Pamiętać należy również o ciągłym kontrolowaniu procesu termicznego przekształcania odpadów przy braku jakiejkolwiek kontroli w paleniskach domowych. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów są wyposażone w systemy oczyszczania spalin, w których redukowane są: pyły, tlenki azotu, kwaśne zanieczyszczenia, metale ciężkie, dioksyny, furany, itd., emitowane przez komin spaliny są monitorowane, a normy emisyjne dla ZTPOK bardzo restrykcyjne.
Drugie życie tworzyw sztucznych
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy
Wytworzył: Ewa Dudka 2016-11-10
Opublikował w BIP: 2016-11-10 09:47:52
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Michał Kocunik 2016-11-10 09:47:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-07-03 15:48:46
Liczba wyświetleń: 3695
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-03 15:48:46 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-03 15:48:46 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-03 15:48:46 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-03 15:48:46 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2023-07-03 15:48:46 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2016-11-10 09:47:52 Utworzono treść Szukaj
        Porównaj