Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zapytanie ofertowe na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie:
- Hołuczków, dz. o nr ewid. 338,
- Siemuszowa, dz. o nr ewid. 329,
- Rakowa, dz. o nr ewid. 304/1, 425/3”.

Przejdź do wpisu
  •  

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Przejdź do wpisu
  •  

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść postanowienia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

  •  

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 18:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W HOŁUCZKOWIE

 

PROGRAM ZEBRANIA:

  1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

SOŁTYS WSI HOŁUCZKÓW

MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

  •  

SOŁTYS WSI RAKOWA

ZAPRASZA

NA ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2023 R. O GODZINIE 17:00

W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWEJ

 

PROGRAM ZEBRANIA:

  1. ROZDYSPONOWANIE PIENIĘDZY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

 

SOŁTYS WSI RAKOWA

BOŻENA DRZYZGA

 

 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/2023

  •  

Zarządzenie Nr 68/2023

Przejdź do wpisu