Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia za rok 2023

  •  

Zarządzenia za rok 2023

Przejdź do wpisu
  •  

Raport o stanie Gminy Tyrawa Wołoska za 2022 rok

Przejdź do wpisu
  •  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przejdź do wpisu

Bilanse budżetowe za 2022 rok

  •  

Bilanse budżetowe za 2022 rok:

Przejdź do wpisu
  •  

Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków, gm. Tyrawa Wołoska, pow. sanocki, woj. podkarpackie”.

Przejdź do wpisu
  •  

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2022.

Przejdź do wpisu