Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukaj:

Wójt Gminy

Dane osoby
Imię: Teresa
Nazwisko: Brzeżawska-Juszczak
Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: 134656931
e-Mail: wojt@tyrawa.pl
Do zadań wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz kierowanie urzędem, reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2) przedkładanie radzie gminy projektów uchwał,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) wykonywanie budżetu,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
8) dokonywanie wydatków budżetowych,
9) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
10) dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
11) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą,
12) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządzania mieniem gminy,
14) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,
15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wojewódzkiej i powiatowej oraz pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,
16) upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
19) rozstrzygania sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu,
20) ogłaszanie budżetu gminy.
21) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
22) organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk i katastrof,
23) informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związków między gminnych,
24) składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań oraz informacji o swojej pracy między sesjami.

Zastępca Wójta Gminy

Dane osoby
Imię: Krystian
Nazwisko: Domaradzki
Stanowisko: Zastępca Wójta Gminy
e-Mail: kdomaradzki@tyrawa.pl
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 05:52:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.