Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Do zakresu działania referatu organizacyjnego:
– znakowanie pism R.Org.
– kierowanego przez sekretarza gminy należą sprawy:
- obsługi prawnej, kancelaryjne i organizacyjnej urzędu i rady gminy,
- prowadzenie spraw kadrowych,
- prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
- organizacja wyborów,
- przyjmowanie skarg i wniosków,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

Wymiar należności pieniężnych od rolników z tyt. zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, udzielanie ulg podatkowych, rozpatrywanie podań dot. rozkładania na raty, odroczenia terminu płatności i umarzania należności, prowadzenie księgowości podatków i opłat oraz obowiązującej sprawozdawczości, rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązania pieniężnego, wypisywanie dowodów wpłat, wydawanie zaświadczeń o: stanie majątkowym, nie zaleganiu w opłacaniu podatku, dochodowości z gospodarstwa rolnego, formie opodatkowania, oraz innych dla KRUS, ZUS, PUP zakładów pracy i innych instytucji, oraz osób indywidualnych. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2008-11-21
Publikujący -

Do zakresu działania referatu finansowego– znakowanie pism R.Fn. - którego kierownikiem jest skarbnik Gminy należą sprawy:
- przygotowania projektu budżetu gminy i wykonywanie budżetu,
- prowadzenie rachunkowości budżetowej, planów finansowych,
- opracowywanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie spraw płacowych, obliczanie podatków od dochodów osobistych, kompletowanie dokumentów i ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
- współpraca z sołtysami wsi, i innymi instytucjami finansowymi i egzekucyjnymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy
- obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2008-11-21
Publikujący -

Do zakresu działania stanowiska d/s rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska - znakowanie pism GPiOŚ - należą sprawy:
- ochrony środowiska, nadzoru nad utrzymaniem urządzeń komunalnych, ochrony wód, powietrza, przyrody, nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, zabytków i dóbr kultury,
 - infratrastruktury komunalnej, w tym dróg gminnych i mostów,
 - utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 - planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 - zabezpieczenia kryzysowego,
- działania na rzecz pozyskania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

Do zakresu działania pełnomocnika informacji niejawnych należy:
- zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
- współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
- kierowanie pionem ochrony.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

 Inspektor d/s obywatelskich - (znakowanie pism SO) prowadzi sprawy z zakresu:

 

  1. Dowodów osobistych:

 • Przymowanie wniosków o dowód osobisty
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego
 • Wydawanie zaświadczeń o utraconych dowodach

2. Ewidencji ludności:

 • Nadawanie numerów PESEL
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 i ponad 3 miesiące
 • Zameldowanie cudzoziemca
 • Wymeldowanie z pobytu stałego
 • Wymeldowanie z pobytu stałego za granicę
 • Wymeldowanie z pobytu pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu
 • Poświadczenia zamedowania na pobyt stały

3. Rejestru wyborców:

 • Prowadzenie stałego rejestru wyborców
 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania ( nie dotyczy wyborów lokalnych)
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

4. Spisu wyborców

 • Sporządzanie spisu wyborców
 • Wydawanie decyzji o wpisaniu do spisu wyborców

5. nadzór nad stowarzyszeniami, zgromadzeniami i zbiórkami pieniędzy,

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

 Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
-spraw wojskowych i obrony cywilnej
- znakowanie pism USC
- rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- sprawy rejestracji przedpoborowych,
- zadania dotyczące obrony cywilnej, obronności, ochrony ludności i zabezpieczenia kryzysowego,
- prowadzenie kancelarii tajnej,
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

Do zakresu działania referatu organizacyjnego:
– znakowanie pism R.Org.
– kierowanego przez sekretarza gminy należą sprawy:
- obsługi prawnej, kancelaryjne i organizacyjnej urzędu i rady gminy,
- prowadzenie spraw kadrowych,
- prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego,
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
- organizacja wyborów,
- przyjmowanie skarg i wniosków,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie obsługi gospodarczej i socjalnej urzędu. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -

Do zakresu działań stanowiska d/s rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami - znakowanie pism RGL - należą sprawy: - scalania i podziału nieruchomości, - gospodarowania nieruchomościami, komunalizacji mienia i gospodarowanie nim, - prowadzenie spraw związanych z rolnictwem należących do kompetencji gminy, - prowadzenie spraw wspólnot gruntowych i leśnych, - prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej i leśnej, - realizacja w części dotyczącej gminy ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2009-03-30
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Regulamin organizacyjny Plik doc 21.50 KB
Regulamin pracy urzędu Plik doc 88.50 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2020r. 22:07:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.