Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 13 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 08:12
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk - 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:06
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 14:57
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk, jodła), pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty częściowej wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk- 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
Jodła- 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:12
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Sosna - 200,00 zł/m3 + VAT,  tj. 246,00 zł/mbrutto.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:15
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą: „ Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro       w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
NA BIEŻĄCO:
 • Utrzymanie stałej czystości przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przystankach PKS w centrum Tyrawy Wołoskiej.
 • Utrzymania stałej czystości wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa         (po prawej stronie), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK wraz z placem parkingowym i terenami do niego przyległymi, będącymi nieruchomościami mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Utrzymanie stałej czystości wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do mostu na potoku Tyrawskim,
 • Zakładanie i utrzymywanie klombów i gazonów - wg. zaleceń Zamawiającego,
 • Utrzymanie stałej czystości chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28,
 • Utrzymanie stałej czystości w „Amfiteatrze pod Lipami”
DWA RAZY WMIESIĄCU:
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa (po prawej stronie) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK, *
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do krzyżówki z drogą powiatową Tyrawa Wołoska – Wańkowa,*
 • Koszenie trawników i zieleńców przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Amfiteatru, przystankach PKS w Tyrawie Wołoskiej (wraz z wywiezieniem skoszonej trawy), *
 • Obcinanie żywopłotu koło budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (wg potrzeb).
Każdorazowo termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie
W załączeniu mapa z zaznaczonymi kolorem czerwonym terenami działania.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 13:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 13:37
IIiGG.271.6.2018.JH                                                              Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
IIiGG.271.7.2018.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (osika), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:04
IIiGG.271.4.2018.JH                                  Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
IIiGG.271.5.2018.JH                                   Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk, jodła), pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:56
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:45