Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 13 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy R.Org.4464.1.2018
 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert na usługę; „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.”
Nazwa i adres i dane Zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska,
NIP 687-17-85-094 REGON 370440761
Telefon 13 46 569 31, faks 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
Z uwagi, że wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro w niniejszym zapytaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Postepowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy oraz  „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto” wprowadzonym Zarządzeniem nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w dniu 12 października 2016 r.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJerzy Wołoszyn - Kierownik ZEAS2018-06-19
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-06-19 09:34
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-06-19 09:43
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. ”Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania terenów zielonych w Gminie Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 tejże ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2018-06-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-15 09:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-15 09:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 12:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 12:06
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATWIERDZENIA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
 
       Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją RZ.RET.070.3.3.2018.AS z dnia 20.04.2018r ogłoszoną w dniu 25.05.2018r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na okres 3 lat.
 
Taryfa wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2018r.  W okresie od 01 czerwca 2018r.        do 01 czerwca 2021r. obowiązywać będą nowe ceny za 1 m³ dostarczonej wody oraz 1 m³ odprowadzanych ścieków:
- dla mieszkańców:
 • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
 • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 4,90 zł netto do 5,10 zł netto
- dla przedsiębiorców:
 • Cena za 1 m³ dostarczonej wody ulega podwyższeniu z 4,50 zł netto do 4,70 netto
 • Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków ulega podwyższeniu z 5,10 zł netto do 5,30 zł netto
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- na okres 3 lat oraz decyzja zatwierdzająca powyższą taryfę umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.tyrawa.pl.
 
                                                       Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 11:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 11:22
                                                        Tyrawa Wołoska, 23.05.2018r.
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna, osika, brzoza), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 991 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-05-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-23 12:32
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-05-28 14:56
Ogłoszenie
       Urząd Gminy Tyrawa Wołoska informuje pszczelarzy posiadających pasieki zlokalizowane na naszym terenie, że zgłoszenia wytruć i podtruć pszczół przyjmowane są w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 nr tel. 13 46 56929
 
                                               Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-05-17
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-05-17 09:24

 ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Hołuczków na dz. nr ewid. 161/1”.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-25 15:12
Modyfikacja Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2018-05-16 14:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-26 14:51
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Sosna - 200,00 zł/m3 + VAT,  tj. 246,00 zł/mbrutto.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:50
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 14:57
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369
w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk) pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk - 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:05
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 14:51
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk, jodła), pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty częściowej wyłącznie na całkowitą ilość drewna danego gatunku zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
III- Cena wywoławcza sprzedawanego drewna:
Cena wywoławcza sprzedawanego drewna wynosi:
Buk- 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
Jodła- 250,00 zł/m3 + VAT,  tj. 307,50 zł/m3 brutto
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 09:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-04-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-18 08:12
 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi pod nazwą: „ Stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska”
 
I. ZAMAWIAJACY
Nazwa i adres zamawiającego:
 Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
NIP 687-17-85-094, REGON 370440761
Telefon: 13 46 596 31, fax. 13 46 569 24
e-mail: urzad@tyrawa.pl
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro       w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy oraz Zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro netto”.
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  stałe utrzymanie czystości w centrum miejscowości Tyrawa Wołoska.
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
NA BIEŻĄCO:
 • Utrzymanie stałej czystości przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przystankach PKS w centrum Tyrawy Wołoskiej.
 • Utrzymania stałej czystości wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa         (po prawej stronie), na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK wraz z placem parkingowym i terenami do niego przyległymi, będącymi nieruchomościami mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska,
 • Utrzymanie stałej czystości wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do mostu na potoku Tyrawskim,
 • Zakładanie i utrzymywanie klombów i gazonów - wg. zaleceń Zamawiającego,
 • Utrzymanie stałej czystości chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28,
 • Utrzymanie stałej czystości w „Amfiteatrze pod Lipami”
DWA RAZY WMIESIĄCU:
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa (po prawej stronie) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do budynku GOK, *
 • Koszenie rowów wzdłuż drogi krajowej Sanok – Przemyśl (obustronnie) na odcinku od mostu przy kościele do krzyżówki z drogą powiatową Tyrawa Wołoska – Wańkowa,*
 • Koszenie trawników i zieleńców przy budynkach: Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Gminnego Ośrodka Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Amfiteatru, przystankach PKS w Tyrawie Wołoskiej (wraz z wywiezieniem skoszonej trawy), *
 • Obcinanie żywopłotu koło budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska (wg potrzeb).
Każdorazowo termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie
W załączeniu mapa z zaznaczonymi kolorem czerwonym terenami działania.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-04-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 13:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-25 13:03
IIiGG.271.7.2018.JH                                                                  Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
I PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (osika), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:04
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-24 11:50
IIiGG.271.6.2018.JH                                                              Tyrawa Wołoska, 09.04.2018r.
 
II PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna- Tyrawa Wołoska
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (sosna), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 507 w miejscowości Tyrawa Wołoska, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-10 08:01
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:45
IIiGG.271.5.2018.JH                                   Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk, jodła), pozyskanego z działek o numerach ewidencyjnych 709, 1052 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:56
IIiGG.271.4.2018.JH                                  Tyrawa Wołoska, 29.03.2018r.
 
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (buk), pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-17 10:55
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:58

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-28 08:57
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 1. Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.15 MB
Zarządzenie Plik pdf 601.77 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-02-22
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-22 10:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2018-02-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-20 13:46
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłJan Chowaniec - Wójt Gminy2018-02-06
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-07 15:10
IIiGG.271.1.2018.JH                                 Tyrawa Wołoska, 26.01.2018r.
 
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Hołuczków
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Zamawiający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Hołuczków, gmina Tyrawa Wołoska. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-26 14:00
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-09 12:35
IIiGG.271.2.2018.JH                            Tyrawa Wołoska, 26.01.2018r.
 
PRZETARG OFERTOWY
Sprzedaż drewna - Rozpucie
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego, pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 709 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska.
 
I- Sprzedający:
Gmina Tyrawa Wołoska z/s Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska
REGON 370440761, NIP 687-17-85-094
Telefon (13) 46-569-31, fax (13) 46-569-24
 
II- Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 709 w miejscowości Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na całkowitą ilość drewna zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego przetargu.
Uwaga:
Podana ilość drewna jest wartością szacunkową. Ostateczna masa drewna zostanie podana po sporządzeniu wykazów odbiorczych drewna.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-26 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-09 12:34
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA STOSOWEGO
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Rozpucie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z sołtysem wsi Rozpucie Panem Januszem Nitka do dnia 28.02.2018r.
 
Uwaga:
 • Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna
 • Cena: 75 zł/mp + 8% VAT, tj. 81 zł/mp brutto
(słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 ).
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Rozpucie w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

SPRZEDAŻ DREWNA Rozpucie Plik pdf 296.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:57
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA STOSOWEGO
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Hołuczków.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z sołtysem wsi Hołuczków Panem Mirosławem Kozłowskim do dnia 28.02.2018r.
 
Uwaga:
 • Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna
 • Cena: 75 zł/mp + 8% VAT, tj. 81 zł/mp brutto
(słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 ).
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Hołuczków w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

SPRZEDAŻ DREWNA Hołuczków Plik pdf 293.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
OGŁOSZENIE
SPRZEDAŻ DREWNA
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska informuje
o możliwości zakupu drewna wielkowymiarowego (sosna) oraz drewna stosowego przez mieszkańców miejscowości Tyrawa Wołoska.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sołtysem wsi Tyrawa Wołoska Panem Stanisławem Jarzyną do dnia:
31.01.2018r. – drewno wielkowymiarowe (sosna)
28.02.2018r. – drewno stosowe
 • Drewno stosowe:
Na jeden numer domu przypada 5 mp drewna.
 • 75,00zł/mp + 8% VAT, tj. 81,00 zł/mp brutto
 
 • Drewno wielkowymiarowe (sosna):
Na jeden numer domu przypada 5 m3 drewna.
 • 146,34zł/m3 + 23% VAT, tj. 180,00zł/m3 brutto.
 
Drewno wydawane będzie przez sołtysa wsi Tyrawa Wołoska w uzgodnionym terminie, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
inż. Jan Chowaniec

Załączniki:

sprzedaż drewna - Tyrawa Wołoska Plik pdf 353.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-25 11:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Hołuczków Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Rozpucie Plik doc 25.50 KB
Ścinka i zrywka drewna w miejscowości Siemuszowa Plik doc 25.00 KB
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2018r. 20:47:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.