Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 20 

Apel o nie wypalania traw !!!

 

Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. 

Wypalanie traw jest groźne dla życia ludzkiego i mienia. Ogień może się przenosić na pobliskie zabudowania. Ponadto, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie wpływa na bujniejszy odrost roślinności. Wypalanie traw nie poprawia żyzności gleby,  jest szkodliwe i prowadzi do jej wyjaławiania. Cierpi również przyroda - płomienie niszczą miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków oraz środowiska naturalnego zwierząt. Ogień z nieużytków zajmuje również często obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, osobom, które wypalają łąki, pastwiska, nieużytki oraz rowy, grozi kara aresztu lub grzywny do 5 tys. zł. Sankcje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą również rozniecającym ogień w pobliżu lasów. Kodeks karny dla osób, które doprowadzając do pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób oraz ich mienie, przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Zakaz wypalania traw jest również jednym z unijnych "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy o poszanowanie przyrody i apelujemy o rozsądek. Warto zastanowić się czy przez bezmyślność nie narazimy życia swojego i innych.

 


Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-04-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-12 14:23
IIiGG.6840.3.2020.JH                                Tyrawa Wołoska, 09.04.2021r.
 
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
OGŁOSZENIE
O  DRUGIM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, województwo podkarpackie, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034269/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115 o powierzchni 0,0433 ha, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska.
Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży:
Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 115 o pow. 0,0433 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka położona
w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, dotyczące jej własności albo posiadania.
Cena wywoławcza w II przetargu: 39 470,00 zł
Minimalne postąpienie: 400,00 zł
Wysokość wadium:  5 920,50 zł  (15 % ceny wywoławczej)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości w dniach 18.12.2020r.-08.01.2021r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 29.01.2021r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-04-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-09 12:42
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-09 12:43

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyrawa Wołoska

 

W związku z licznymi interwencjami, ostrzegamy mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, przed występującymi na terenie naszej gminy wilkami. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności w czasie pobytu na terenach leśnych, polnych oraz w ich sąsiedztwie.

Apelujemy o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny, a także o zabezpieczanie swoich zwierząt gospodarskich oraz psów, tak aby nie padły łupem drapieżników.

Ponawiamy aby wszystkie incydenty związane z wilkami (spotkania wilków, ich przebywanie w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich i zabudowań gospodarczych, ataki na zwierzęta gospodarcze lub psy),  prosimy natychmiast zgłaszać:

1)      Pisemnie, na adres:

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175;

2)      Telefonicznie, nr tel. 134656929 lub 134656937, w dni robocze w godz. pracy urzędu;

3)      Mailowo, na adres: dudka@tyrawa.pl lub burakj@tyrawa.pl

Prosimy również o przekazywanie wszelkiej posiadanej dokumentacji fotograficznej (zdjęcia, filmiki, ślady itp.).

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-03-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-03-16 08:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-03-16 08:23

 

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Tyrawa Wołoska  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

 

1.      Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Tyrawa Wołoska  może otrzymać każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Tyrawa Wołoska prowadzi działalność sportową.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2021-03-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-03-15 17:22
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-12 17:17
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-02-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-19 12:12
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-19 12:13
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2021-02-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-19 12:13
IIiGG.6840.3.2020.JH                                                                 Tyrawa Wołoska, 12.02.2021r.

 
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
OGŁOSZENIE
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, województwo podkarpackie, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00034269/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115 o powierzchni 0,0433 ha, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska.
Dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży:
Położenie i opis nieruchomości: dz. nr 115 o pow. 0,0433 ha położona w obrębie Rozpucie, gmina Tyrawa Wołoska, powiat sanocki, zabudowana dwoma budynkami: budynkiem drewnianym i budynkiem garażu.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka położona
w obszarze dla którego MPZP Gminy Tyrawa Wołoska utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. W SUiKZPG nieruchomość figuruje jako obszar zabudowy- strefa osadnictwa- budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno- usługowe, istniejące i potencjalne.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza: 48 646,00 zł
Minimalne postąpienie: 490,00 zł
Wysokość wadium: 7 300,00 zł
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-02-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-12 11:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-03-19 13:07
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-02-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-03 08:08
Narodowy Spis Powszechny 2021
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłPaweł Malarczuk - Informatyk2021-02-01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-02-03 08:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-18 12:13
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-01-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-15 10:44
OGŁOSZENIE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że szczepienia przeciwko COVID-19 odbywać się będą w:
Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska  191
 
Szczepienia przeprowadzi Centrum Medyczne Medyk.
Termin rozpoczęcia szczepień dla poszczególnych grup wiekowych uzależniony jest od wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Prawdopodobny termin dla grupy osób w wieku powyżej 80 lat – po 25 stycznia 2021 roku.
 
Rejestracji należy dokonywać (we własnym zakresie), począwszy od dnia 13.01.2021 r. pod numerem telefonu:
517 194 743
Osoby zarejestrowane otrzymają informacje o terminie szczepienia
od podmiotu wykonującego w/w usługę.
Dla osób:
  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osób starszych, mających trudności z dostępem do punktu szczepień
zostanie zorganizowany transport.
Osoby, wymagające transportu zgłaszają taką potrzebę telefonicznie do Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (po uzyskaniu wyznaczonego terminu szczepienia)  pod numer:
609 806 830         lub            13 46 56938
w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2021-01-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-14 10:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-14 10:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2021-01-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-12 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-12-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-29 15:44

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-12-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-18 12:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-18 12:42

Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w  projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 15 stycznia 2021r.  Dokumenty składać należy w sekretariacie (pokój nr 15)  Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Po stronie mieszkańca wymagany jest wkład 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

W ramach projektu będą montowane  wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, które posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610  lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach Natura 2000

Zasady i tryb wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie oraz deklarację pobrać można w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub ze strony internetowej urzędu: www.bip.tyrawa.pl – zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia.

Informacje o projekcie udzielane są w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub 26 (II piętro), tel. 13 46 569 29 lub 13 46 569 22

Załączniki:

Wstępna_deklaracja_uczestnictwa. Plik doc 67.27 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-17 14:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-17 14:30
INFORMACJA
W związku z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 w Rzeszowie na terenie gminy Tyrawa Wołoska w dniach
10 – 13 grudnia 2020 r.
będą wykonywane działania mające na celu płoszenie wilków przy użyciu materiałów hukowych.
Prosimy mieszkańców gminy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-12-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-10 15:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-07 17:23
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-07 17:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-12-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-03 14:31
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-11-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-24 15:06
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-17 15:42
OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada 2020 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-16 17:24
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuję, że w związku z wykonywaniem prac geologicznych polegających na wykonaniu dwóch odwiertów wiertniczych dla osuwiska nr 18-17-062-097091 znajdującego się na dz. nr ewid. 242 i 239/1 w miejscowości Hołuczków zostanie zamknięta droga „Hołuczków – góra” dla ruchu pojazdów w dniu 17.11.2020r. (wtorek) w godzinach od 7:00 do 19:00. W przypadku opadów deszczu termin zostanie wydłużony. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-16 17:22
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Teresa Brzeżawska-Juszczak zaprasza mieszkańców gminy do bezpłatnego odbioru kwiatów doniczkowych – chryzantem.

Kwiaty będą wydawane w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
12.11.200 od godziny 10:30.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-11-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-10 15:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-10 15:50
INFORMACJA

            PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA W ODPOWIEDNIM MIIEJSCU ORAZ UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TABLICZEK Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI.
            PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE POSESJI NUMEREM PORZĄDKOWYM MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA USPRAWNIENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH PODMIOTÓW TAKICH JAK: STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJA ITP., DLA KTÓRYCH ŁATWE ZIDENTYFIKOWANIE WŁAŚCIWEGO ADRESU JEST NIEZWYKLE WAŻNE DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI.
             W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU UMIESZCZENIA
W WIDOCZNYM MIEJSCU NA BUDYNKU LUB NA OGRODZENIU (BRAMIE) NIERUCHOMOŚCI, TABLICY Z NAZWĄ MIEJSCOWOŚCI I NADANYM NUMEREM PORZĄDKOWYM. TABLICE
Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI POWINNY BYĆ CZYTELNE, WIDOCZNE ORAZ UTRZYMANE
W NALEŻYTYM STANIE.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-11-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-09 17:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-09 18:08

Informacja o odpadach zawierających azbest
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-10-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-27 14:28
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-12 16:27
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2020-10-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-09 13:28
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-09-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-09-24 12:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-09-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-09-22 15:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 15:08:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.