Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 23 
Tyrawa Wołoska, dnia 08.03.2023 r.
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
38-535 Tyrawa  Wołoska 175
IIiGG.6733.5.13.2022.DTS

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 166, 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków - Gmina Tyrawa Wołoska.
Projekt decyzji został wysłany do uzgodnienia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
  • Starostwem Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
  • Powiatowym Zarządem Dróg w Sanok, ul Witkiewicza 8, 38-500 Sanok,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) strony mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania.         
 
SEKRETARZ GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
mgr inż. Krystian Domaradzki
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2023-03-08
Publikujący Bożena Jasińska - Bożena Jasińska 2023-03-08 11:13
IIiGG.6733.5.6.2022.DTS                                                                   Tyrawa Wołoska, 07.03.2023r.
        
 
 

OBWIESZCZENIE

 
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U.  z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póż. zm.). zawiadamia, że w dniu 01.03.2023 r. na wniosek Voice Net S.A. został skorygowany zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn„ ,,Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków – Gmina Tyrawa Wołoska. Zmiana obejmuje dodanie do wniosku działki nr ew. 166 położonej w miejscowości Hołuczków.
Zakres inwestycji po zmianie: ,,Budowa 2-otworowej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na dz. nr ew.: 432, 417, 412 w m. Siemuszowa i 166, 130/1, 130/2, 127, 128, 129, 126 w m. Hołuczków – Gmina Tyrawa Wołoska.
Z treścią wszelkiej dokumentacji dla w/w sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 26.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska: http://bip.tyrawa.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
 
                                                                       SEKRETARZ GMINY
                                                                      TYRAWA WOŁOSKA
           mgr inż. Krystian Domaradzki                                              
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2023-03-07
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-03-07 14:20
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2023-03-07 14:22
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDagmara Tomaszewska - Referent2023-03-01
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-03-01 13:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2023-02-28
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-02-28 15:12
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „GMINA TYRAWA WOŁOSKA Spotkanie wiejskie SOŁECTWO ROZPUCIE 1 MARCA, GODZ. 17:00”
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zaprasza na zebranie wiejskie Sołectwa Rozpucie, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rozpuciu.

👉🏻 1 marca 2023 r. (środa), godz. 17:00

ℹ️ PROGRAM SPOTKANIA:
1. OMÓWIENIE SPRAW WAŻNYCH DLA MIESZKAŃCÓW
2. PRZEZNACZENIE CZĘŚCI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIESZCZADZKIEGO UNIWERSYTETU LUDOWEGO
3. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2023-02-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-02-22 10:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-02-24 22:13
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMichał Kocunik - Informatyk2023-02-08
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-02-08 14:52
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMichał Kocunik - Informatyk2023-01-30
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-01-31 12:39
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2023-01-31 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2023-01-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2023-01-27 10:54