Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 20 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2021-01-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-15 10:44
OGŁOSZENIE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że szczepienia przeciwko COVID-19 odbywać się będą w:
Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej,
38-535 Tyrawa Wołoska  191
 
Szczepienia przeprowadzi Centrum Medyczne Medyk.
Termin rozpoczęcia szczepień dla poszczególnych grup wiekowych uzależniony jest od wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Prawdopodobny termin dla grupy osób w wieku powyżej 80 lat – po 25 stycznia 2021 roku.
 
Rejestracji należy dokonywać (we własnym zakresie), począwszy od dnia 13.01.2021 r. pod numerem telefonu:
517 194 743
Osoby zarejestrowane otrzymają informacje o terminie szczepienia
od podmiotu wykonującego w/w usługę.
Dla osób:
  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osób starszych, mających trudności z dostępem do punktu szczepień
zostanie zorganizowany transport.
Osoby, wymagające transportu zgłaszają taką potrzebę telefonicznie do Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej (po uzyskaniu wyznaczonego terminu szczepienia)  pod numer:
609 806 830         lub            13 46 56938
w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2021-01-13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-14 10:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-14 10:24
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2021-01-11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-12 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-12-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-29 15:44

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-12-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-18 12:41
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-18 12:42

Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w  projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 15 stycznia 2021r.  Dokumenty składać należy w sekretariacie (pokój nr 15)  Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Po stronie mieszkańca wymagany jest wkład 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

W ramach projektu będą montowane  wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, które posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610  lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach Natura 2000

Zasady i tryb wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie oraz deklarację pobrać można w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub ze strony internetowej urzędu: www.bip.tyrawa.pl – zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia.

Informacje o projekcie udzielane są w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej pokój nr 24 lub 26 (II piętro), tel. 13 46 569 29 lub 13 46 569 22

Załączniki:

Wstępna_deklaracja_uczestnictwa. Plik doc 67.27 KB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-17 14:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-17 14:30
INFORMACJA
W związku z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 w Rzeszowie na terenie gminy Tyrawa Wołoska w dniach
10 – 13 grudnia 2020 r.
będą wykonywane działania mające na celu płoszenie wilków przy użyciu materiałów hukowych.
Prosimy mieszkańców gminy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-12-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-10 15:18
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-07 17:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-12-07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-07 17:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJoanna Hnat - Inspektor2020-12-03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-03 14:31
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłJanusz Burak - Inspektor2020-11-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-24 15:06
OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Tyrawa Wołoska uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada 2020 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swój rozmiar, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-16 17:24
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuję, że w związku z wykonywaniem prac geologicznych polegających na wykonaniu dwóch odwiertów wiertniczych dla osuwiska nr 18-17-062-097091 znajdującego się na dz. nr ewid. 242 i 239/1 w miejscowości Hołuczków zostanie zamknięta droga „Hołuczków – góra” dla ruchu pojazdów w dniu 17.11.2020r. (wtorek) w godzinach od 7:00 do 19:00. W przypadku opadów deszczu termin zostanie wydłużony. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-16 17:22
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-11-16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-17 15:42
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Teresa Brzeżawska-Juszczak zaprasza mieszkańców gminy do bezpłatnego odbioru kwiatów doniczkowych – chryzantem.

Kwiaty będą wydawane w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
12.11.200 od godziny 10:30.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2020-11-10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-10 15:50
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-10 15:50
INFORMACJA

            PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA W ODPOWIEDNIM MIIEJSCU ORAZ UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TABLICZEK Z NUMEREM PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI.
            PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE POSESJI NUMEREM PORZĄDKOWYM MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA USPRAWNIENIA DZIAŁAŃ WSZYSTKICH PODMIOTÓW TAKICH JAK: STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJA ITP., DLA KTÓRYCH ŁATWE ZIDENTYFIKOWANIE WŁAŚCIWEGO ADRESU JEST NIEZWYKLE WAŻNE DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI.
             W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZYPOMINAM O OBOWIĄZKU UMIESZCZENIA
W WIDOCZNYM MIEJSCU NA BUDYNKU LUB NA OGRODZENIU (BRAMIE) NIERUCHOMOŚCI, TABLICY Z NAZWĄ MIEJSCOWOŚCI I NADANYM NUMEREM PORZĄDKOWYM. TABLICE
Z NUMERAMI PORZĄDKOWYMI POWINNY BYĆ CZYTELNE, WIDOCZNE ORAZ UTRZYMANE
W NALEŻYTYM STANIE.
 
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska Juszczak
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłKrystian Domaradzki - Inspektor2020-11-09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-09 17:28
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-09 18:08

Informacja o odpadach zawierających azbest
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłEwa Dudka - Referent2020-10-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-27 14:28