Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA NR XXII/116/2020

UCHWAŁA NR XXII/116/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 05 października 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

Załączniki:

116 UCHWAŁA Nr 116- zmiany WPF. Typ pliku: doc 449.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 14:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 14:24
UCHWAŁA Nr XXII/115/2020

UCHWAŁA Nr XXII/115/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-05 14:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 14:19
UCHWAŁA Nr XXII/114/2020

UCHWAŁA Nr  XXII/114/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 14:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 14:16
UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020

UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 13:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 13:58
UCHWAŁA NR XXII/112/2020

UCHWAŁA NR XXII/112/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia   17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 13:56
Uchwała nr XXI/111/2020
Uchwała nr XXI/111/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok
szkolny 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży
i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-08 13:58
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-13 11:42
UCHWAŁA Nr XXI/110/2020

UCHWAŁA Nr XXI/110/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Tyrawa Wołoska i określenia zasad ich używania 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-08 13:49
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-10-08 13:53
UCHWAŁA NR XXI/107/2020
UCHWAŁA NR XXI/107/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-08-17 13:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-09-15 13:10
XX/106/2020

UCHWAŁA NR XX/106/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 17 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:36
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:37
XX/105/2020
UCHWAŁA NR XX/105/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lipca 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:33
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:35
XX/104/2020

UCHWAŁA Nr XX/104/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, położonej w obrębie Rozpucie.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:29
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:30
XX/103/2020

UCHWAŁA Nr XX/103/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  nieruchomości położonej w miejscowości Siemuszowa, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:28
XX/102/2020

UCHWAŁA NR XX/102/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia  27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:24
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:25
UCHWAŁA NR XX/101/2020
UCHWAŁA NR XX/101/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lipca 2020 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej                                o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:16
XX/100/2020

UCHWAŁA NR XX/100/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 17 lipca 2020 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:29
XX/99/2020
UCHWAŁA NR XX/99/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17.07.2020
 
  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 15:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:25
XX/98/2020
UCHWAŁA Nr XX/98/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 lipca 2020 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:23
XX/ 97/ 2020

UCHWAŁA Nr XX/ 97/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 15:21
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:21
XX/96/2020
UCHWAŁA Nr XX/96/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17.07.2020 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bircza na realizację zadania usuwania skutków powodzi.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:19
XIX/95/2020
UCHWAŁA NR XIX/95/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19.06.2020

                     w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie                  
                                 finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-06-19 13:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 13:12
XIX/94/2020
UCHWAŁA Nr  XIX/94/2020

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-06-19 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 13:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 13:09
XVIII/93/2020
 
Uchwała Nr XVIII/93/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska
na 2020 rok

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-04-30 13:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 13:00
XVIII/92 /2020
UCHWAŁA Nr  XVIII/92 /2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2020 z dnia 27.01.2020 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-04-30 12:59
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 12:59
UCHWAŁA NR XVIII/91/2020

 

UCHWAŁA NR XVIII/91/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku"
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-04-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 10:23
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 10:26
XVII/90/2020
UCHWAŁA NR XVII/90/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:26
XVII/89/2020
UCHWAŁA NR XVII/89/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 24 lutego 2020 r.
 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za pomocą innego instrumentu płatniczego.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:24
XVII/88/2020

UCHWAŁA NR XVII/88/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 15:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:20
XVII/87/2020

UCHWAŁA NR XVII/87/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

87 załącznik deklaracja Typ pliku: pdf 251.45 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:18
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:21
XVI/86/2020
UCHWAŁA NR XVI/86/2020
RADY GMINY tyrawa wołoska
z dnia  17 lutego 2020 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-17 15:16
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:16
XVI/85/2020
UCHWAŁA NR XVI/85/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lutego 2020 r.
 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-17 15:14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:14
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 stycznia 2021r. 21:44:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.