Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr XI/57/2019

UCHWAŁA Nr  XI/57/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:18
UCHWAŁA Nr X/56/2019

UCHWAŁA Nr  X/56/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

       dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-08-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:13
UCHWAŁA Nr IX/55/19
UCHWAŁA Nr IX/55/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 lipca 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siemuszowa.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 10:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:12
UCHWAŁA NR IX/54/2019
UCHWAŁA NR IX/54/2019
 Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 lipca 2019 r.


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzący jest Gmina Tyrawa Wołoska, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i dzieci młodsze 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:10
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 10:10
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
UCHWAŁA Nr IX/53/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z 25 lipca 2019 r
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 07:41
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:42
UCHWAŁA NR IX/49/2019
UCHWAŁA NR IX/49/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:38
UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 07:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-08-14 07:36
UCHWAŁA Nr VIII/47/19
UCHWAŁA Nr VIII/47/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
       z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 09:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 09:01
UCHWAŁA Nr VIII/46/2019
UCHWAŁA Nr VIII/46/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie utraty mocy uchwały nr VII/36/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 09:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 09:00
Uchwała Nr VIII/45/2019

Uchwała Nr VIII/45/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  27 czerwca 2019r.

w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:58
Uchwała Nr VIII /44 /2019
Uchwała Nr VIII /44 /2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.
 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:54
UCHWAŁA Nr VIII/43/2019

UCHWAŁA  Nr VIII/43/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2018 rok.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:52
UCHWAŁA NR VIII/42/2019

 UCHWAŁA NR VIII/42/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-06-27 08:36
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:36
UCHWAŁA NR VII/41/2019

UCHWAŁA NR VII/41/2019

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:25
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:34
UCHWAŁA NR VII/ 40/2019
UCHWAŁA NR VII/ 40/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA


z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 08:20
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:31
UCHWAŁA NR VII/39/2019
UCHWAŁA NR VII/39/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 30 maja 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca    2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 08:18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:18
UCHWAŁA Nr VII/38/19
UCHWAŁA Nr VII/38/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 maja 2019 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 08:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:13
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:29
UCHWAŁA Nr VII/37/2019

UCHWAŁA Nr VII/37/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja  2019 r


 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Tyrawa Wołoska

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 08:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:11
UCHWAŁA Nr VII/36/2019
UCHWAŁA Nr VII/36/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja 2019 r
 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminy Tyrawa Wołoska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 08:09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:09
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:15
UCHWAŁA Nr VII/35/2019
UCHWAŁA Nr  VII/35/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
              z dnia 30 maja 2019 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-05-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 07:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-07-16 08:02
UCHWAŁA Nr VI/34/19
UCHWAŁA Nr VI/34/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:17
Uchwała Nr VI/33/2019

Uchwała Nr VI/33/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-06 08:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:16
UCHWAŁA Nr VI/32/2019
UCHWAŁA Nr  VI/32/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 06 maja 2019 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

Załączniki:

32.zał_1 Typ pliku: pdf 64.53 KB
32.zał_2 Typ pliku: pdf 113.40 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 09:03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-15 09:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:12
UCHWAŁA Nr V/31/19

UCHWAŁA Nr V/31/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:11
UCHWAŁA NR V/30/2019
UCHWAŁA NR V/30/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku"
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:07
UCHWAŁA NR V/29/2019
UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Załączniki:

29 plan finansowy Typ pliku: pdf 554.87 KB
29.Program Alk na 2018 r (1) Typ pliku: doc 69.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:04
UCHWAŁA NR V/28/2019
UCHWAŁA NR V/28/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca r.
 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:00
UCHWAŁA NR V/27/2019

UCHWAŁA NR V/27/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska
i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 09:43
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:43
Uchwała Nr V/26/2019
Uchwała Nr V/26/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:37
UCHWAŁA NR IV/24/2019

UCHWAŁA NR   IV/24/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok

Załączniki:

24.załącznik1 WPF Typ pliku: pdf 12.29 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:31
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 października 2019r. 05:03:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.