Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr VI/34/19
UCHWAŁA Nr VI/34/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2019 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie komunalizacji na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Tyrawa Wołoska
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:17
Uchwała Nr VI/33/2019

Uchwała Nr VI/33/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Przedszkole nowych szans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-06 08:15
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:16
UCHWAŁA Nr VI/32/2019
UCHWAŁA Nr  VI/32/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 06 maja 2019 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.

Załączniki:

32.zał_1 Typ pliku: pdf 64.53 KB
32.zał_2 Typ pliku: pdf 113.40 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-05-06 09:03
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-15 09:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-05-27 08:12
UCHWAŁA Nr V/31/19

UCHWAŁA Nr V/31/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:11
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:11
UCHWAŁA NR V/30/2019
UCHWAŁA NR V/30/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2019 roku"
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:07
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:07
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:07
UCHWAŁA NR V/29/2019
UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Załączniki:

29 plan finansowy Typ pliku: pdf 554.87 KB
29.Program Alk na 2018 r (1) Typ pliku: doc 69.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:04
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:03
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:04
UCHWAŁA NR V/28/2019
UCHWAŁA NR V/28/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca r.
 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 10:01
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 10:00
UCHWAŁA NR V/27/2019

UCHWAŁA NR V/27/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.

 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tyrawa Wołoska
i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 09:43
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:43
Uchwała Nr V/26/2019
Uchwała Nr V/26/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2019 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2019
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-03-22 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:37
UCHWAŁA NR IV/24/2019

UCHWAŁA NR   IV/24/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok

Załączniki:

24.załącznik1 WPF Typ pliku: pdf 12.29 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:27
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-18 09:31
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019  
Nr IV/23/2019
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 28.01.2019 roku

Załączniki:

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 Typ pliku: pdf 1.49 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 08:54
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-03-11 08:56
UCHWAŁA NR III/22/19
UCHWAŁA NR III/22/19
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 11:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:43
UCHWAŁA NR III /21/2019
UCHWAŁA NR  III /21/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.
  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw schronisku dla osób bezdomnych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:38
UCHWAŁA Nr III/20/2019

UCHWAŁA Nr III/20/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 11:33
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:32
UCHWAŁA Nr III/19/2019
UCHWAŁA Nr III/19/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla samochodu pożarowego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:30
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:31
UCHWAŁA Nr III/18/2019
UCHWAŁA Nr III/18/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 11:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 11:15
UCHWAŁA Nr III/17/2019
UCHWAŁA Nr III/17/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 stycznia 2019 r.
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 10:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:53
UCHWAŁA NR III/16/2019

UCHWAŁA NR III/16/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 7 stycznia 2019 r.

 w sprawie utraty mocy uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska  z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 10:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:51
UCHWAŁA NR III/15/2019
UCHWAŁA NR III/15/2019
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 7 stycznia 2019 r.
 
w sprawie utraty mocy uchwały uchwała nr II/10/18 Rada Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2019-01-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:47
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-01-15 10:49
UCHWAŁA NR II/14/2018
UCHWAŁA NR II/14/2018
 RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
Statut Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:39
UCHWAŁA NR II/13/2018
UCHWAŁA NR  II/13/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-19 10:35
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:35
UCHWAŁA NR II/12/2018
UCHWAŁA NR II/12/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu ustalenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:33
UCHWAŁA Nr II/11/18
UCHWAŁA Nr II/11/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:28
UCHWAŁA Nr II/10/18
UCHWAŁA Nr II/10/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:26
UCHWAŁA Nr II/9/18
UCHWAŁA Nr II/9/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia  2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 10:23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:23
UCHWAŁA NR II/8/2018
UCHWAŁA NR II/8/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 10:19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:19
UCHWAŁA Nr II/7/2018
UCHWAŁA Nr II/7/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.

Załączniki:

Tabela do UCHWAŁY Nr II-7-2018.pdf Typ pliku: pdf 66.78 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:12
UCHWAŁA NR II/6/2018
 UCHWAŁA NR II/6/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia  miesięcznego wynagrodzenia  
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 10:02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 10:03
UCHWAŁA NR II/5/2018
UCHWAŁA NR II/5/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Tyrawa Wołoska, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 09:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 09:58
UCHWAŁA NR II/4/2018
UCHWAŁA NR II/4/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłMariusz Duszczyński - Przewodniczący Rady Gminy2018-12-12 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-19 09:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-12-19 09:59
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2019r. 04:59:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.