Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 7 
UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018
z dnia 30 maja 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-05-30 12:59
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 13:00
UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
UCHWAŁA Nr XXXVII/199/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-05-30 12:58
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:58
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Tyrawa Wołoska

Załączniki:

197 zalacznik1. Typ pliku: doc 14.72 KB
197 zalacznik2. Typ pliku: doc 18.96 KB
197 zalacznik3. Typ pliku: doc 20.82 KB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-04-13 12:56
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:56
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:56
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-04-13 12:54
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:55
Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Uchwała Nr XXXIV/195/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2018
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:53
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2018
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2018 roku
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:52
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:52
Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Uchwała Nr XXXIV/193/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na stałe obwody głosowania, ustalenia ichbnumerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2018-03-22 12:50
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:50
Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Uchwała Nr XXXIV/192/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:48
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:48
Uchwała Nr XXXIV/191/2018
 
Uchwała Nr  XXXIV/191/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.

 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w prowadzonych przez Gminę Tyrawa Wołoska placówkach oświatowych
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:46
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:47
UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
 UCHWAŁA Nr XXXIV/189/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:37
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-22 12:37
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
UCHWAŁA NR XXXIV/188/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:35
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:36
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłBarbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy2018-03-22 12:34
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-07-13 12:34
Uchwała Nr XXXIII/186/18
 Uchwała Nr XXXIII/186/18
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do realizacji  projektu
pt.: MRÓWCZY ŚWIAT
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:53
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:53
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Uchwała Nr XXXIII/185/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:51
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:51
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:49
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:50
Uchwała Nr XXXIII/183/2018
 Uchwała Nr XXXIII/183/2018
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 stycznia 2018 r.
 
w sprawie nadania statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:47
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:47
UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
UCHWAŁA NR XXXIII/182/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
           w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:45
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:45
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
Nr XXXIII/181/2018
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  z dnia 25 stycznia 2018 roku
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2018-01-25 10:44
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:44
UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
UCHWAŁA Nr XXXII/ 180 /17
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-12-28 10:42
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:42
UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
UCHWAŁA NR XXXII/179/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-12-28 10:39
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:40
UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
UCHWAŁA Nr XXXII/178/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-12-28 10:38
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:38
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2017 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłZofia Rudkowska - Przewodnicząca Rady Gminy2017-12-05 10:17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-02-15 10:18
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
UCHWAŁA Nr XXX/176/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:16
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
UCHWAŁA Nr XXX/175/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:13
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:14
UCHWAŁA NR XXX/174/2017
  UCHWAŁA  NR XXX/174/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:12
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:12
UCHWAŁA NR XXX/173/2017
​ UCHWAŁA NR XXX/173/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:10
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:10
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
UCHWAŁA NR XXX/172/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/102/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:09
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:09
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
UCHWAŁA NR XXX/171/2017
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 10:08
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 10:08
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
UCHWAŁA Nr XXX/170/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  16 listopada 2017 r.
 
w sprawie wskazania gminnej jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 09:55
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:55
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
UCHWAŁA NR XXX/169/2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2017-11-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-01-09 09:52
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2018r. 05:22:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.