Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/14
UCHWAŁA Nr XXXVIII/176/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2014 r. 
 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:53
UCHWAŁA Nr XXXVIII/174/14
UCHWAŁA Nr XXXVIII/174/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/175/14

UCHWAŁA NR XXXVIII/175/14 

z dnia 30 października 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:51
UCHWAŁA Nr XXXVII/170/14
UCHWAŁA Nr XXXVII/170/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014 r.
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-08 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:34
UCHWAŁA Nr XXXVII/171/14

UCHWAŁA Nr XXXVII/171/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014 r.
 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tyrawa Wołoska i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-08 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:39
UCHWAŁA NR XXXVII/172/14

UCHWAŁA NR XXXVII/172/14

RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 8 października 2014 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-08 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:40
UCHWAŁA Nr XXXVII/173/14
UCHWAŁA Nr XXXVII/173/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2014r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-10-08 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:41
UCHWAŁA NR XXXV/168/14
UCHWAŁA Nr XXXVI/168/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-08-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:27
UCHWAŁA Nr XXXVI/169/14
UCHWAŁA Nr XXXVI/169/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska do przeprowadzenia kontroli.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-08-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:32
UCHWAŁA Nr XXXV/164/14

UCHWAŁA  Nr XXXV/164/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r.  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z wykonania budżetu za 2013 rok.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-06-26 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-07-11 13:11
Uchwała Nr XXXV/165/14
Uchwała Nr XXXV/165/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-06-26 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-07-11 13:13
UCHWAŁA NR XXXV/167/14

UCHWAŁA NR XXXV/167/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów.
 

 

 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-06-26 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-07-11 13:19
UCHWAŁA Nr XXXV/166/14
 UCHWAŁA Nr XXXV/166/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.
 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-06-26 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-07-11 13:16
UCHWAŁA Nr XXXIV/160/14

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-04-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-04-23 07:52
UCHWAŁA NR XXXIV/163/14

  UCHWAŁA NR  XXXIV/163/14 

Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014r. 

w sprawie funduszu sołeckiego. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-04-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-04-23 08:00
UCHWAŁA NR XXXIV/162/14

  UCHWAŁA NR  XXXIV/162/14 
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2014r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-03-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-04-23 07:59
UCHWAŁA NR XXXIV/161/14
UCHWAŁA NR XXXIV/161/14
z dnia 28 marca 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-03-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-11-25 12:37
UCHWAŁA Nr XXXIII/158 /14
UCHWAŁA Nr XXXIII/158 /14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 12 lutego 2014 r.
 
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-02-12 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-06 08:02
UCHWAŁA NR XXXIII/159/14
UCHWAŁA NR XXXIII/159/14 
z dnia 12 lutego 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-02-12 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-06 08:04
UCHWAŁA Nr XXXII/157/14

 UCHWAŁA Nr XXXII/157/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 24 stycznia 2014 r.
 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 r.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-06 08:01
Nr XXXII/151/14

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014  

Nr XXXII/151/14

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

 z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 14:43
Uchwała Nr XXXII/154/14

Uchwała Nr XXXII/154/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane na dożywianie dzieci.  

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 15:03
UCHWAŁA NR XXXII/152/14
UCHWAŁA NR XXXII/152/14 
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 14:47
UCHWAŁA Nr XXXII/155/14
UCHWAŁA Nr XXXII/155/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 15:05
Uchwała Nr XXXII/153/14
Uchwała Nr XXXII/153/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 15:01
UCHWAŁA Nr XXXII/156/14
UCHWAŁA Nr XXXII/156/14
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 stycznia 2014 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Tyrawa Wołoska do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-06 07:59
UCHWAŁA Nr XXXI/149/13
UCHWAŁA Nr XXXI/149/13
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA 
z dnia 30 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012”, w Gminie Tyrawa Wołoska.

Załączniki:

załącznik 1 MPZP.pdf Typ pliku: pdf 1.96 MB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 14:04
UCHWAŁA NR XXXIl148/13
UCHWAŁA NR XXXIl148/13
RADY GMINY TYRA WA WOŁOSKA
z dnia 30 grudnia 2013r
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 14:31
UCHWAŁA Nr XXXI/150/13
UCHWAŁA Nr XXXI/150/13
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2013 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-12-30 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 14:37
UCHWALA Nr XXX/147/13
 UCHWALA Nr XXX/147/13
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie nr 9.1 Poddziałanie 9.1.1. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-11-21 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2014-03-05 13:58
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2022r. 05:35:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.