Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
XXXVI/201/10

Uchwała Nr XXXVI/201/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:29
XXXIX/216

Uchwała Nr XXXIX/216
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:42
XXXIX/217/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/217/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą  „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 1 17410R Rozpucie –Moczary w km 0-700 do 1+300, przepusty w km 0+800, 1+000, 1+200  (remont po powodziach),-Gmina Tyrawa Wołoska”.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:45
XXXIX/217/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/217/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą  „Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 1 17410R Rozpucie –Moczary w km 0-700 do 1+300, przepusty w km 0+800, 1+000, 1+200  (remont po powodziach),-Gmina Tyrawa Wołoska”.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:45
XXXIX/219/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/219/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w miejscowościach   Tyrawa Wołoska i Rakowa własności gminy Tyrawa Wołoska. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:57
XXXIX/211/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/211/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia  28 października 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:06
XXXIX/212/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/212/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010r.

w sprawie zamiany gruntów mienia gminnego.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:11
XXXIX/215/10

Uchwała Nr XXXIX/215/10
Rady Gminy  Tyrawa  Wołoska

z dnia 28 października 2010 r.

   w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:37
XXXIX/218/10

Uchwała Nr XXXIX/218/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu specjalnego.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:47
XXXIX/214/10

Uchwała Nr XXXIX/214/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:35
XXIX/213/10

UCHWAŁA Nr  XXIX/213/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-19 08:29
XXXIX/210/10

UCHWAŁA Nr XXXIX/210/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 październik 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-28 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 15:15
XXXVIII/205/10

UCHWAŁA Nr XXXVIII/205/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 14:46
XXXVIII/206/10

Uchwała Nr XXXVIII/206/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia  2 września 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Tyrawa Wołoska a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 14:56
XXXVIII/207/2010

UCHWAŁA Nr XXXVIII/207/2010
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 2 września 2010r.

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 14:58
XXXVIII/209/10

Uchwała Nr XXXVIII/209/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sanockiego. 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 15:08
XXXVIII/208/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/208/10
RADY GMINY TYRA WA WOŁOSKA
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-02 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-18 15:04
XXXVII/202/10

Uchwała Nr XXXVII/202/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 sierpnia  2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:39
Nr XXXVII/203/10

Uchwała Nr XXXVII/203/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Tyrawa Wołoska.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:41
XXXVII/204/10

Uchwała Nr XXXVII/204/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 sierpnia  2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Remont mostu po powodziach w Siemuszowej w ciągu drogi gminnej numer ewidencyjny  działek 160 i 374”- Gmina Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-05 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:43
XXXVI/200/10

 

Uchwała Nr XXXVI/200/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sanockiego.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:22
XXXVI/199/10

 

Uchwała Nr XXXVI/199/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „ Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP w Rozpuciu wraz z zapleczem socjalnym”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:11
XXXVI/197/10

UCHWAŁA  Nr XXXVI/197/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010 r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  budżetu  oraz  informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze roku budżetowego.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-29 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2010-11-17 14:04
XXXVI/196/10

UCHWAŁA Nr XXXVI/196/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:07
XXXVI/198/10

 

Uchwała Nr XXXVI/198/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „ Budowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej”.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-11-17 14:10
Uchwała Nr XXXV/195/10

 

Uchwała Nr XXXV/195/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie  zbycia budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem do rozbiórki,  położony na działce oznaczonej numerem 93 w miejscowości Rozpucie.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-06-21 12:26
Uchwała Nr XXXIV/191/10

Uchwała Nr XXXIV/191/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyboru sołtysa wsi Rakowa.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-06-21 12:19
Uchwała Nr XXXV/189/10

 

Uchwała Nr XXXV/189/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie uznania za lokal socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-06-21 12:12
Uchwała Nr XXXV/190/10

Uchwała Nr XXXV/190/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 kwietnia  2010 r.

w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-06-21 12:14
Uchwała Nr XXXV/188/10

Uchwała Nr XXXV/188/10
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-04-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2010-06-21 12:11
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2022r. 07:09:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.