Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 26 marca 2021 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
                             gminy Tyrawa Wołoska za  2021 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
  1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie tabelarycznej i opisowej. 
  2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-03-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-05-28 09:43
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-05-28 09:57

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021  

Nr XXIV/126/2021

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  z dnia 15.02.2021 roku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-02-15
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-03-08 17:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-04-09 07:54
R.org. 0050.77.2020

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021– 2024.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713 z późn. zm.), art. 230, art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010
 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

WÓJT GMINY

zarządza co następuje

 

§ 1

 

1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem.

2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą długu .

 

§ 2

 

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

 

1)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,

2)    Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-11-19
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-19 15:09
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-01-18 17:54

R.Org. 0050.63.2020

ZARZĄDZENIE NR 63/2020

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 23 września 2020 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2020 roku.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-11-02
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-02 16:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-11-02 17:01
R.Org. 0050.12.2020
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2020 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
                             gminy Tyrawa Wołoska za  2019 rok.
 
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
  1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

  1. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-05-26
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 09:31
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-05-26 09:37
Uchwała budżetowa na 2020 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-01-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 10:34
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 10:35
ZARZĄDZENIE w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2023.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-12-23
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-23 15:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-12-23 15:19
R.Org. 0050.22.2019 
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 27 marca 2019 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2018 rok.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-03-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-01 14:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-04-09 13:46
Uchwała budżetowa na 2019 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-02-18
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-18 14:21
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-02-18 14:23

R.Org. 0050.64.2018

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-13 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-12-13 13:58
R.Org. 0050.44.2018

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2018

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2018 roku.
 
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
  1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
  • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
  • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-08-27
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-09-17 14:03
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2018 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2017 rok.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:20
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-06-18 15:09
Uchwała budżetowa na 2018 rok
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-15 12:40
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-15 12:43
ZARZĄDZENIE NR 58/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2017 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2023.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 13:57
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 14:12
R.Org. 0050.45.2017
ZARZĄDZENIE NR 45/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2017 roku.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-08-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:25
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-09-21 14:57
 ZARZĄDZENIE NR 12/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 marca 2017 r.
 
w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2016 rok.
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2017-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-05-23 11:19
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-06-13 12:25
 ZARZĄDZENIE NR 78/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017– 2023.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-11-14
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-12-15 14:35
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-03-31 13:46

R.Org. 0050.55.2016

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska 
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2016 roku.

 

Załączniki:

opinia RIO VIII_67_2016.pdf Plik pdf 1.50 MB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-08-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:14
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-09-20 13:25
R.Org. 0050.16.2016
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/16
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2015 rok.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2016-03-29
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-31 10:13
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2016-05-31 10:26

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Nr XI/62/15

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  z dnia 30 grudnia 2015 roku

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-12-30
Publikujący -

 ZARZĄDZENIE NR 62/15
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016– 2023.

Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
WytworzyłMarian Kurasz - Sekretarz Gminy2015-12-10
Publikujący -

ZARZĄDZENIE Nr 8/15

Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

 z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2014 rok.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-03-26
Publikujący -
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015  
Nr III/11/15
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 29 stycznia 2015 roku
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2015-01-29
Publikujący -

ZARZĄDZENIE NR 54/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2014 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2023.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-12-11
Publikujący -

  R.Org. 0050.36.2014

 
ZARZĄDZENIE NR 36/14
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2014 roku.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-08-26
Publikujący -

   R.Org. 0050.6.2014

 
ZARZĄDZENIE Nr 6/14
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2013 rok.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-05-14
Publikujący -
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014  
Nr XXXII/151/14
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

Załączniki:

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Plik pdf 1.67 MB
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2014-01-24
Publikujący -
R.Org. 0050.40.2013
 
ZARZĄDZENIE NR 40/13
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 listopada 2013 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-11-15
Publikujący -
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  
Nr XXIV/122/13
   Rady Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2013-01-30
Publikujący -
R.Org. 0050.38.2012 
ZARZĄDZENIE NR 38/12
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 listopada 2012 r. 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020. 

 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2012-12-12
Publikujący -
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 września 2021r. 01:59:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.