Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Uchwała nr 12/14/2021 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-01-05
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:18
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:20

Załączniki:

Uchwała nr 12/27/2021 Plik pdf 1.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-01-05
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:14
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:16

Załączniki:

Uchwała nr 12/27/2021 Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-12-29
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:10
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-14 11:13
ZARZĄDZENIE NR 57/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 z dnia 12 listopada 2021 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022
rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025.

Załączniki:

Zarządzenie nr 57 Plik pdf 43.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2021-11-12
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-11-24 13:03
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-10 14:17
R.Org.0050.45.2021

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2021 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2021 roku.


 
                Na podstawie  art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,.) oraz Uchwały  Nr IX/34/11
Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku


WÓJT GMINY
zarządza co następuje

§ 1

 
1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie:

     - informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
       terytorialnego za I półrocze,
     - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
     - informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
       za I półrocze 2021 roku.

 
WÓJT
Gminy Tyrawa Wołoska
Teresa Brzeżawska-Juszczak
 

Załączniki:

SKMBT_SEKRE21102707430 Plik pdf 26.50 MB
SKMBT_SEKRE21102707440 Plik pdf 813.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-08-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-10-27 14:07
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-10-27 14:09
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 26 marca 2021 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
                             gminy Tyrawa Wołoska za  2021 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
  1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie tabelarycznej i opisowej. 
  2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
  4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-03-26
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-05-28 09:43
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-05-28 09:57

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021  

Nr XXIV/126/2021

   Rady Gminy Tyrawa Wołoska

  z dnia 15.02.2021 roku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2021-02-15
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2021-03-08 17:21
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-04-09 07:54
R.org. 0050.77.2020

ZARZĄDZENIE NR 77/2020

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021– 2024.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.713 z późn. zm.), art. 230, art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010
 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

WÓJT GMINY

zarządza co następuje

 

§ 1

 

1.     Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2021 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem.

2.     Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą długu .

 

§ 2

 

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

 

1)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,

2)    Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-11-19
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-19 15:09
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2021-01-18 17:54

R.Org. 0050.63.2020

ZARZĄDZENIE NR 63/2020

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 23 września 2020 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2020 roku.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-11-02
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-02 16:17
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-11-02 17:01
R.Org. 0050.12.2020
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 25 marca 2020 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
                             gminy Tyrawa Wołoska za  2019 rok.
 
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
  1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

  1. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-05-26
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-05-26 09:31
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-05-26 09:37
Uchwała budżetowa na 2020 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2020-01-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-25 10:34
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2020-02-25 10:35
ZARZĄDZENIE w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2023.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-12-23
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-12-23 15:17
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-12-23 15:19
R.Org. 0050.22.2019 
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 27 marca 2019 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2018 rok.

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-03-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-04-01 14:17
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-04-09 13:46
Uchwała budżetowa na 2019 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2019-02-18
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2019-02-18 14:21
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2019-02-18 14:23

R.Org. 0050.64.2018

ZARZĄDZENIE NR 64/2018
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019– 2023.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłTeresa Brzeżwska-Juszczak - Wójt Gminy2018-11-14
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2018-12-13 13:57
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2018-12-13 13:58
R.Org. 0050.44.2018

 
ZARZĄDZENIE NR 44/2018

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2018 roku.
 
        Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
 
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
 
§ 1
 
  1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
  • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za I półrocze,
  • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-08-27
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2018-09-17 14:03
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2018 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2017 rok.
 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-03-29
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2018-03-29 12:20
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2018-06-18 15:09
Uchwała budżetowa na 2018 rok
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2018-01-25
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2018-03-15 12:40
Modyfikacja Michał Kocunik - Informatyk 2018-03-15 12:43
ZARZĄDZENIE NR 58/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2017 r.
 
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2023.

Załączniki:

Opinia RIO VIII-31-2017 Plik pdf 2.49 MB