Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
R.Org.0050.12.2011

R.Org.0050.12.2011
ZARZĄDZENIE Nr 12/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie czasu pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-04-19 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 12:32
R.Org.0050.11.2011

R.Org.0050.11.2011
ZARZĄDZENIE Nr 11/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-24 08:34
R.Org.0050.10.11
R.Org.0050.10.11
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 10/11
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 marca 2011r.
w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-24 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-24 08:26
RFn. 0500.9.2011
RFn. 0500.9.2011
ZARZĄDZENIE Nr 9/11
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 23 marca 2011 r.
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2010 roku. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-23 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 12:11
R.Org.0050.5.2011
ZARZADZENIE Nr 5/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzul a „poufne” i „ zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-21 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 12:15
R.Org.0050.8.2011

R.Org.0050.8.2011
ZARZĄDZENIE Nr 08/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 21 marca  2011 r. 

w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Tyrawa Wołoska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-21 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 12:05
R.Org.0050.7.2011
R.Org.0050.7.2011 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 18 marca 2011 r.
 
w sprawie ustalenia pracownikom zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-18 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 12:02
R.Org.0050.6.2011
R.Org.0050.6.2011 
ZARZĄDZENIE Nr 6/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 4 marca 2011 r.
 
w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-03-04 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 11:58
R.Org.0050.4.2011
R.Org.0050.4.2011
ZARZĄDZENIE Nr 4/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-18 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 11:54
R.Org.0050.3.2011
R.Org.0050.3.2011
ZARZĄDZENIE Nr 3/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 11:48
R.Org.0050.2.2011
R.Org.0050.2.2011
Zarządzenie nr 2/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-02-02 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 11:46
R.Org.0050.1.2011
R.Org.0050.1.2011
Zarządzenie nr 1/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie sporządzania wykazu osób , którym udzielono ulg odroczeń i umorzeń oraz pomocy publicznej.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-01-28 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 11:40
R.Org.0151-31/10
R.Org.0151-31/10 
ZARZĄDZENIE Nr 31/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2010 r. 
w sprawie: ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-28 14:16
R.Org.0151-33/10
R.Org.0151-33/10 
Zarządzenie Nr 33/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2010 r. 
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-28 14:22
R.Org.0151-29/10
R.Org.0151-29/10 
Zarządzenie Nr 29/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2010 r. 
w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-28 13:50
R.Org.0151-32/10
R.Org.0151-32/10 
Zarządzenie Nr 32/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2010 r.
 w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-28 14:21
R.Org.0151-30/10
R.Org.0151-30/10
Zarządzenie Nr 30/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-28 14:09
R.Org. – 0151/26/10

ZARZĄDZENIE Nr 26/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:46
R.Org.0151-25/10

Zarządzenie Nr 25/10
Wójta Gminy Tyrawa Woloska
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-12-09 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:44
R.Org.0151-24/10
Zarządzenie Nr 24/10
Wójta Gminy Tyrawa Woloska
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:29
R.Org.0151-23/10

Zarządzenie Nr 23/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie zbycia mienia ruchomego.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-16 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:18
Org. – 0151/22/10
ZARZĄDZENIE Nr 22/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Tyrawa Wołoska na 2011.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-11-15 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:13
R.Org.0151-21/10

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora systemów informatycznych obwodowej komisji wyborczej.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-08 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:08
R.Org.0151-20/10

Zarządzenie Nr 20/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

Z dnia 4 października 2010 r.
 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-10-04 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 12:04
R.Org. – 0151/19/10

ZARZĄDZENIE Nr 19/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-09-20 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 11:58
R.Org. 0151/18/10

ZARZĄDZENIE Nr 18/2010
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2010 roku.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-08-03 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 11:45
R.0rg.0151-17/10
ZARZĄDZENIIE NR 17/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-07-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 11:07
R.Org.0151-13/10

Zarządzenie Nr 13/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 1 czerwca 2010 r.
 

w sprawie przekazania środka trwałego – mienia ruchomego samochodu.

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-01 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 10:32
R.Org.0151-14/10

Zarządzenie Nr 14/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie uznania za lokal socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-06-01 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 10:38
R.Org. – 0151/12/10

ZARZĄDZENIE Nr 12/10
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 31 maja 2010 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2010 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2010-05-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-02-04 10:30
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 06:12:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.