Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
R.Org.0050.45.2011

ZARZĄDZENIE Nr 45/11

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-20 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:23
R.Org.0050.44.2011
Zarządzenie Nr 44/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjno – likwidacyjnej sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Tyrawa Wołoska.
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-12-09 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:20
R.Org.0050.41.2011
ZARZĄDZENIE Nr 41/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przybory kancelaryjne.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:17
R.Org.0050.42.2011
Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada  2011 roku
 
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)  Gminy Tyrawa Wołoska 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 14:50
R.Org.0050.40.11

ZARZĄDZENIE Nr 40/11

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Tyrawa Wołoska na 2012. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:13
R.Org.0050.39.2011
Zarządzenie Nr 39/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Tyrawa Wołoska oraz jej jednostek organizacyjnych.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-11-07 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:11
R.Org.0050.38.2011
Zarządzenie Nr. 38/11 r.
Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Tyrawa Wołoska
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)   na terenie gminy Tyrawa Wołoska.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-10-31 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 14:48
R.Org. 0050.36.2011
ZARZĄDZENIE Nr 36/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2011 r. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:08
R.Org.0050.35.2011
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 35/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej .

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-19 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-04-04 11:04
R.Org.0050.34.2011
Zarządzenie Nr 34/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie w sprawie odwołania i powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-15 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-10-28 15:08
R.Org.0050.32.2011
ZARZĄDZENIE Nr 32/11
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem
 informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 13:07
R.ORG.0050.33.2011
ZARZĄDZENIE Nr 33/11
WÓJTA GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-14 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2011-10-28 15:07
R.Org.0050.31.2011
Zarządzenie Nr 31/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2011 r. 
w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-13 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 13:05
R.Org.0050.30.2011
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora systemów informatycznych obwodowej komisji wyborczej. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-05 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 13:03
R.Org.0050.29.2011
Zarządzenie Nr 29/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej oraz określenia regulaminu pracy komisji. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-01 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 13:01
R.Org.0050.28.2011
Zarządzenie Nr 28/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej oraz określenia regulaminu pracy komisji. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-09-01 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 13:00
R.Org.0050.25.2011
Zarządzenie Nr 25/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie zbycia mienia ruchomego.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 12:51
R.Org. 0050/24/11
R.Org. 0050/24/11 
ZARZĄDZENIE Nr 24/2011
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej

z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2011 roku. 

Załączniki:

Załącznik do zarządzenia nr 24 Typ pliku: doc 1.24 MB
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-29 12:39
R.Org.0050.27.2011
Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Tyrawa Wołoska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 12:56
R.0rg.0050 26.2011
ZARZĄDZENIIE NR 26/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-05-18 12:53
R.Org.0050.23.2011
R.Org.0050.23.2011
Zarządzenie Nr 23/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Tyrawie Wołoskiej.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-08-25 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-29 12:31
R.Org.0050.21.2011
R.Org.0050.21.2011
ZARZĄDZENIE Nr 21/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-07-29 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-24 08:40
R.Org. 0050.20.2011

R.Org. 0050.20.2011 

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2011 r.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 14:14
R.0rg.0050.19.2011
R.0rg.0050.19.2011 
ZARZĄDZENIIE NR 19/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników.  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-30 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 14:05
R.Org.0050.18.2011

R.Org.0050.18.2011
ZARZĄDZENIE Nr 18/11

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17.06.2011 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 14:03
R.Org.0050.17.2011
Zarządzenie Nr.17/2011  
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 10.06.2011r. w sprawie powołania komisji 3 - Osobowej, której zadaniem będzie dokonanie przeglądu sprzętu obrony cywilnej zakwalifikowanie go do odpowiedniej kategorii.

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-06-10 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-05-18 12:42
R.Org.0050.16.2011
R.Org.0050.16.2011
ZARZADZENIE Nr 16/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 15 maja 2011 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej.  
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-05-20 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 13:48
R.Org. 0500.15.2011

R.Org. 0500.15.2011 
ZARZĄDZENIE Nr 15/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2011 r. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-05-19 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 13:39
R.Org. 0050.14.2011

R.Org. 0050.14.2011
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 14/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 17 maja 2011 r.
 

w sprawie ogłoszenia informacji z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za rok 2010. 
więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-05-17 00:00
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2012-02-17 12:35
R.Org. 0050.13.2011
Zarządzenie Nr 13/11
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 16 maja 2011 r
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

 

więcej
Podmiot publikującyTyrawa Wołoska
Wytworzył2011-05-16 00:00
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-05-18 12:33
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2019r. 06:52:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.