Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr XXXVI/184/2022
UCHWAŁA Nr XXXVI/184/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 11 kwietnia 2022

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2022 z dnia 27.01.2022 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583)
 
 
 
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.498,00 zł zgodnie
 z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.498,00 zł zgodnie
 z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy  związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy.
 
 
Dochody:
 
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.060,00
  85395   Pozostała działalność 3.060,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 3.060,00
855     Rodzina 438,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 438,00
    0970 Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26.ust1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 438,00
      Razem 3.498,00
 
 
 
 
Wydatki:
 
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.060,00
  85395   Pozostała działalność 3.060,00
    3110 Świadczenia społeczne 3.000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00
855     Rodzina 438,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 438,00
    3110 Świadczenia społeczne 425,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13,00
      Razem 3.498,00
 
 
 
 
§ 3
 
W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 5
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłDorota Czuryło - Skarbnik Gminy Tyrawa Wołoska2022-04-11
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 11:13
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 11:17:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.