Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR XXXVI/181/2022
UCHWAŁA NR XXXVI/181/2022
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 11 kwietnia 2022  r.


 
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2022  r. poz.559) oraz art.131 ust. 4 i .6, art. 133 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  U. z  2021 r. poz. 1082)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
2. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tyrawa Wołoska, mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych tej szkoły w  postepowaniu uzupełniającym, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w sytuacji, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. W postępowaniu uzupełniającym przyjmuje się kryteria i punktację jak w § 1 i § 2.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 5
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2022-04-11
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-04-11 10:58
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2022r. 10:13:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.