Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA NR XXXI/161/2021
UCHWAŁA NR XXXI/161/2021
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
 
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2021 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1
 
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 8200,00 zł;
2) dodatek funkcyjny  - kwocie 2520,00 zł ;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
    funkcyjnego w kwocie – 3216,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę obliczany na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy
     o pracownikach samorządowych.
2. Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują:
    1) dodatkowe wynagrodzenie roczne;
    2) nagroda jubileuszowa;
    3) odprawy.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.


 
Przewodniczący Rady Gminy Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2021-12-21
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2022-01-17 09:13
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 18 maja 2022r. 09:34:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.