Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
48
UCHWAŁA NR   IX/51/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
         z dnia 25.07.2019 r.
 
            w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska
                
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 

 

 

   Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz
 z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023 w brzmieniu jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W związku ze zmianami w budżecie Gminy dokonuje się następujących zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 stycznia 2019 roku Nr IV/24/2019
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 3
 
W załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:
1. Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej”, którego realizacja została określona na lata 2019-2022, z tego: wysokość wydatków w roku 2019 wynosi  -  150.000,00 zł, środki własne gminy.
`                                              § 4
 
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4  ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
ogółem do kwoty        342.675,00 zł,
 
w tym:

  1. 2020 rok do kwoty  342.675,00 zł.
§ 5
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                         § 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-07-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2021-06-10 11:35
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 17 października 2021r. 09:10:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.