Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020

UCHWAŁA Nr XXII/ 113/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 5 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr XI/58/19 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 25 września 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 5052) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem lub za pomocą innych instrumentów płatniczych w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywyany jest pieniądz elektroniczny na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej”.

§2.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-10-05
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-12-08 13:58
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 25 lutego 2021r. 20:13:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.