Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XX/104/2020

UCHWAŁA Nr XX/104/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, położonej w obrębie Rozpucie.


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) w związku z §5 ust.1 i 2 oraz §9 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/160/2001 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Tyrawa Wołoska oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata                                   

RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1

1.   Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tyrawa Wołoska, położonej w miejscowości Rozpucie gmina Tyrawa Wołoska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/1 o pow. 0,0423 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00034285/8, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z/s w Tarnowie oraz jej następców prawnych.

2.   Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony i będzie polegała na prawie korzystania przez uprawnionego z części działki nr 38/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozpucie gmina Tyrawa Wołoska, o pow. 0,0002 ha, w celu budowy gazociągu średniego ciśnienia, eksploatacji i utrzymania urządzeń, a także remontu, naprawy, modernizacji i konserwacji, przeprowadzania oględzin i kontroli, usuwania awarii oraz ewentualnej przebudowy- bez zmiany jej przebiegu, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z/s w Tarnowie oraz jej następców prawnych.

3.   Szczegółowy przebieg służebności przesyłu przedstawiono na mapie do celów prawnych, stanowiącej załącznik graficznym do uchwały ( Zał. 1).

4.   Ustanowiona służebność nie upoważnia do korzystania z pozostałej ( nieobciążonej) części nieruchomości.

5.   Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem, określonym
przez rzeczoznawcę majątkowego w oparcie szacunkowym, powiększonym o podatek od towarów i usług.

6.   Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie ustanowienia służebności przesyłu zawartej w formie aktu notarialnego a jej integralną część stanowić będzie załącznik graficzny o którym mowa w pkt 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tyrawa Wołoska
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:29
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-08-07 12:30
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 30 września 2020r. 04:33:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.