Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XX/ 97/ 2020

UCHWAŁA Nr XX/ 97/ 2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku”


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 121 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 638 ze zm.), Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku” (Dz. U. Wojew. Podk. z 2020r. poz. 2190) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Na realizację zadań w ramach niniejszego programu planuje się na rok 2020 kwotę: 15.000,00zł.

2) § 11 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„odławianie bezdomnych zwierząt wraz z kompleksową opieką w tym: świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt bezdomnych, sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, udzielania pomocy weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług przez schronisko w zakresie opieki nad przyjętymi zwierzętami    10.400,00zł”

§2.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                       Tyrawa Wołoska
      Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-07-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-07-30 15:21
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2020r. 06:18:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.