Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XVII/88/2020

UCHWAŁA NR XVII/88/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1 , art. 6k ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:  

 

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalonej w ust. 2

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 24,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 72,00 zł miesięcznie.

§ 2.

1. Zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na jednego mieszkańca w wysokości 2 zł miesięcznie.

§ 3.

1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości:

1) o pojemności 1 100 l – w wysokości: 54,17 zł

2) o pojemności 360 l – w wysokości: 17,72 zł

 

3) o pojemności 240 l – w wysokości: 11,81 zł

4) o pojemności 120 l – w wysokości: 5,90 zł

5) o pojemności 60 l- w wysokości: 2,95 zł

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1) o pojemności 1 100 l – w wysokości: 162,51 zł

2) o pojemności 360 l – w wysokości: 53,16 zł

3) o pojemności 240 l – w wysokości: 35,43 zł

4) o pojemności 120 l – w wysokości: 17,70 zł

5) o pojemności 60 l - w wysokości: 8,85 zł.

 

§ 4.

1. Traci moc uchwała III/18/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 195).

2. Traci moc uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tyrawa Wołoska  (Dz. U. Woj. Podk. z 2019r. poz. 6830).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-24
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:20
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 24 września 2020r. 00:00:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.