Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
XVI/85/2020
UCHWAŁA NR XVI/85/2020
RADY GMINY TYRAWA WOŁOSKA
z dnia 17 lutego 2020 r.
 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. art. 6j ust. 3b oraz art. 6k ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi oraz zagospodarowanymi
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która stanowi ryczałtową stawkę roczną.

§ 2.

Ustala się ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych
i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 135 złotych rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

§ 3.

W przypadku, gdy na danej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby tych obiektów oraz stawki określonej w § 2 i § 4.

§ 4.

Ustala się ryczałtową stawkę dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości 405 zł rocznie za jeden domek lub jedną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2020-02-17
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2020-02-25 15:14
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 11 sierpnia 2020r. 17:26:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.