XML
Uchwała Nr XII/66/2019
Uchwała Nr XII/66/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 października 2019 r.
 
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 160 art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52                 z późn. zm.)

           Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym stwierdza się wybór Pani Bernardety Duszczyńskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy na kadencję 2020-2023.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska do przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2 i § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesowi właściwego sądu, najpóźniej do końca października.
 
§ 3
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-11-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:51
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-11-28 08:52