Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr XI/57/2019

UCHWAŁA Nr  XI/57/2019

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2019 z dnia 28.01.2019 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 428.800,75 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 428.800,75 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2019 rok ulega zmianie i wynosi :

-       plan dochodów          11.249.285,57 zł z tego:

               dochody bieżące         10.347.669,08 zł

               dochody majątkowe         901.616,49 zł

 

-       plan wydatków           11.740.359,24 zł z tego:

               wydatki  bieżące         10.523.647,24 zł

               wydatki majątkowe      1.216.712,00 zł

 

 planowany deficyt po zmianach w wysokości                491.073,67 

-       przychody :

     wolne środki, o których mowa w art.217                     596.073,67 zł                 

         ust.2 pkt 6 ustawy § 950

-       rozchody:

      spłata rat kredytów i pożyczek § 992                           105.000,00 zł

                                                                                             

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XI/57/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 września 2019 r.

 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr XI/57/2019

Data podjęcia

2019-09-25

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

 

 

Transport i łączność

78 648,75

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

78 648,75

 

 

2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

78 648,75

758

 

 

Różne rozliczenia

55 525,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

55 525,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

55 525,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

194 627,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

185 362,00

 

 

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

177 462,00

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

7 900,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

9 265,00

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 265,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

100 000,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

 

 

 

428 800,75

             

 

 

 

 

 

   PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XI/57/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 25 września 2019 r.

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej

TYRAWA WOŁOSKA

Nr dokumentu

Uchwała Rady Gminy Nr XI/57/2019

Data podjęcia

2019-09-25

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

78 648,75

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

78 648,75

 

 

4270

Zakup usług remontowych

78 648,75

801

 

 

Oświata i wychowanie

55 525,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

51 525,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 925,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1 100,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

194 627,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

195 362,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

195 362,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-10 000,00

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

9 265,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 265,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

100 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Razem:

428 800,75

Strona 1 z 1

 

 

                     

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński
Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-09-25
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:17
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:18
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 03:22:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.