Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
UCHWAŁA Nr X/56/2019

UCHWAŁA Nr  X/56/2019
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

       dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2019 r. 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala co następuje:

  § 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych w kwocie 148.875,63 zł

 

Podział dochodów po wprowadzeniu zmian określa tabela Nr 1.

 

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w kwocie  148.875,63 zł

 

Podział wydatków po wprowadzeniu zmian określa tabela Nr 2.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” któremu nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

                                                                           

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Mariusz Duszczyński

                                                                                             

Załącznik Nr 1

 

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU

Z BUDŻETU GMINY

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Dział

Rozdział

 

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

 

podmiotowej

 

celowej

1

2

3

4

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 

 

851

85141

Starostwo Powiatowe Sanok  –dotacja celowa  na wydatki majątkowe dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku

 

    10.000,00

921

 

92109

Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

304.000,00

 

921

92116

Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury

  97.000,00

 

Jednostki

nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

 

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na zakup uzbrojenia osobistego strażaków

      6.000,00

 

754

 

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na Remont garażu OSP w Tyrawie Wołoskiej

      6.000,00

 

754

 

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Rakowa na Remont garażu OSP w Rakowej

      3.500,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Hołuczków na Doposażenie OSP w miejscowości Hołuczków celem zwiększenia potencjału technicznego

2.000,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Siemuszowa na Doposażenie OSP w miejscowości Siemuszowa celem zwiększenia potencjału technicznego

1.500,00

 

754

75412

Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Rozpucie na Doposażenie OSP w miejscowości Rozpucie celem zwiększenia potencjału technicznego

2.940,00

 

851

85154

Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

6.000,00

921

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –Parafia Rzymsko Katolicka Tyrawa Wołoska- dotacja na remont cerkwi w Hołuczkowie

 

20.000,00

926

92605

Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

 

25.000,00

 

Ogółem

 

 

 

422.940,00

 

61.000,00

               

                                                                           

                                                                                          Przewodniczący Rady                                                                                                                             Gminy

                                                                                         Mariusz Duszczyński

 

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy
WytworzyłUrszula Wisłocka - Referent UG2019-08-28
Publikujący Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:11
Modyfikacja Paweł Malarczuk - Informatyk 2019-10-01 11:13
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 23:04:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.